Specjalizacje, Kategorie, Działy
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

DCOPiH z prestiżowym certyfikatem

Udostępnij:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pomyślnie przeszło audyt i otrzymało prestiżowy certyfikat CraNE Lung Cancer CCCN.

Przyznanie tego certyfikatu Dolnośląskiemu Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu świadczy o wysokim standardzie opieki nad pacjentami z rakiem płuc, zgodnym z europejskimi wytycznymi. Oznacza to również, że centrum jest częścią elitarnej sieci ośrodków onkologicznych, które wspólnie pracują nad poprawą jakości leczenia i dostępu do zaawansowanych usług onkologicznych w Europie.

Certyfikat CraNE Lung Cancer CCCN jest częścią projektu CraNE (Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory Activities on Creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking Joint Action), który ma na celu ustanowienie sieci wysokiej jakości ośrodków onkologicznych w całej Unii Europejskiej.

Projekt CraNE dąży do standaryzacji opieki onkologicznej, promowania współpracy między ośrodkami onkologicznymi oraz integracji badań i edukacji z opieką onkologiczną. Inicjatywa ta jest koordynowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Słowenii i obejmuje 25 krajów UE oraz wielu kluczowych interesariuszy. W Polsce koordynatorem działań i badań pilotażowych jest NIZP PZH-PIB mianowany przez ministra zdrowia jako Competent Authority w europejskich projektach z obszaru zdrowia publicznego CraNE JA i EUnetCCC JA.

Ośrodek pilotażowy musi spełnić wymagania opisane w katalogu wytycznych oraz wskaźniki jakości specyficzne dla ścieżki pacjenta z rakiem płuca. Katalog wytycznych i wskaźniki jakości zostały opracowane i uzgodnione przez grupę roboczą projektu zainicjowanego przez Komisję Europejską. Zewnętrzny audyt weryfikuje, czy opisane wymagania medyczne i techniczne oraz zgłoszone wskaźniki jakości są zgodne z katalogiem. Ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu jest podejmowana przez Komitet Certyfikujący, który jest organem zapewniającym, że proces certyfikacji jest wolny od konfliktu interesów i jest zgodny z ustalonymi jej zasadami.

To czwarty certyfikat otrzymany w ramach europejskich projektów wspólne działania (joint action) realizujących wdrażanie Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN). W projekcie iPAAC JA (Innovation Partnership on Action Against Cancer Joint Action) wrocławskie centrum onkologii otrzymało certyfikat ogólny Certified Comprehensive Cancer Care Network oraz 2 certyfikaty narządowe: w trzustce oraz raku jelita grubego.

Menedzer Zdrowia twitter

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.