Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Długa lista pilnych zmian w opiece nad pacjentami z rakiem nerki

Źródło: Parlamentarny Zespołu ds. Onkologii
Autor: Monika Stelmach |Data: 14.04.2021
 
 
Tagi: rak nerki
Rak nerki to jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów onkologicznych w Polsce pod względem dostępności do nowoczesnych terapii, a opóźnienia wobec europejskich standardów leczenia tej choroby są ogromne. Dlatego jednym z głównych postulatów Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii jest wprowadzenie kompleksowych zmian w programie lekowym.
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii po dyskusji z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych kreujących system opieki zdrowotnej, ekspertów medycznych oraz organizacji pacjentów opracował listę koniecznych zmian w opiece nad pacjentami chorymi na raka nerki. Parlamentarzyści zwracają się do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz:

1. Wypracowania zmian w organizacji opieki nad pacjentami z rakiem nerki, ustanawiającej kompleksowy system diagnostyki oraz leczenia tej choroby, który będzie zgodnie angażował specjalistów z zakresu onkologii oraz urologii.

2. Przyspieszenia prac nad nowym programem lekowym raka nerki, który zniweluje istniejące opóźnienia wobec europejskich standardów leczenia tej choroby oraz jak najszybszego przekazania nowego programu lekowego do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

3. Wprowadzenie w wymienionym programie lekowym kompleksowej zmiany w zakresie dostępności do skutecznych i bezpiecznych leków przeciwnowotworowych. Zmiany powinny obejmować:
a. nowelizację programu lekowego do kształtu maksymalnie odpowiadającego aktualnym wytycznym, przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Urologiczne, w tym:
– zapewnienie dostępu do immunoterapii w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki;
– zapewnienie dostępu do najmniej toksycznego inhibitora kinazy tyrozynowej w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki;
– modyfikację zapisów dotyczących drugiej linii leczenia;
– wprowadzenie finansowania trzeciej linii leczenia;
– uwzględnienie sytuacji pacjentów z rakiem niejasnokomórkowym;
b. zwiększenie elastyczności stosowania terapii w ramach programu lekowego w celu możliwości ordynacji terapii przez lekarza w zależności od indywidualnego stanu zdrowia chorego;c.podejmując decyzje Ministerstwo Zdrowia powinno kierować się zarówno efektywnością kliniczną, jak i profilem bezpieczeństwa terapii, biorąc pod uwagę koszty związane z leczeniem działań niepożądanych;

4. Publikacji obwieszczenia w sprawie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla raka nerki, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Powołania rejestru klinicznego umożliwiającego monitorowanie jakości oraz efektywności opieki nad pacjentami z rakiem nerki;6.wdrożenia zajęć szkolnych z zakresu promocji zdrowia w ramach edukacji na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym oraz podjęcie innych działań zmierzających do budowania postaw prozdrowotnych oraz czujności onkologicznej obywateli. Jednocześnie członkowie Zespołu deklarują gotowość do bieżącej współpracy na rzecz wypracowania rozwiązań wspierających zmiany w organizacji opieki w tej dziedzinie.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe