Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Do ministra zdrowia spływają listy wsparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej
Źródło: mat press/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 11.12.2018
 
 
Przedstawiciele pacjentów onkologicznych, towarzystw naukowych, konsultanci krajowi, specjaliści onkologii, dyrektorzy szpitali klinicznych i centrów onkologii wystosowali do ministra zdrowia stanowiska w sprawie poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej. Poparcie udzielane sieci przez PTO i inne towarzystwa stoi w opozycji do opinii m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Warszawa, 12 grudnia 2018 r.


Komunikat prasowy


Do Ministra Zdrowia spływają listy wsparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej

Przedstawiciele pacjentów onkologicznych, towarzystw naukowych, konsultanci krajowi, specjaliści onkologii, dyrektorzy szpitali klinicznych i centrów onkologii wystosowali do Ministra Zdrowia stanowiska w sprawie poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zarówno pacjenci, jak i eksperci podkreślają, że pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna i nieefektywna opieka onkologiczna w Polsce wymaga podjęcia zdecydowanych działań. „Polscy pacjenci onkologiczni od wielu lat są zagubieni w chaotycznym systemie opieki zdrowotnej, co wydłuża czas diagnostyki i postawienia właściwego rozpoznania, a tym samym znacząco pogarsza rokowania chorych” – wskazują w swoim stanowisku pacjenci. Eksperci podkreślają, że projektowana struktura organizacyjna uporządkuje ścieżkę pacjenta, wprowadzi kontrolę jakości, poprawi wyniki leczenia oraz efektywność kosztową. Przykładem jest modelowa ścieżka leczenia raka płuca w centrum onkologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie istnieje możliwość prowadzenia specjalistycznej diagnostyki obrazowej i inwazyjnej raka płuca, a także skojarzonego leczenia tego nowotworu i rehabilitacji po zakończonej terapii. Lekarze są zgodni, co do tego, że Krajowa Sieć Onkologiczna stanowi krok w dobrym kierunku dla prawidłowej organizacji opieki onkologicznej, w tym w zintegrowaniu lekarzy różnych dziedzin, których współdziałanie jest niezbędne dla osiągnięcia jak najlepszy wyników leczenia.

Autorzy stanowisk w sprawie poparcia Krajowej Sieci Onkologicznej:

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Onkologiczne – Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Prof. Wojciech Wysocki - Prezes
Prof. Piotr Rutkowski - Sekretarz
Prof. Arkadiusz Jezierski - Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (skan zostanie dołączony)
Prof. Piotr Wysocki - Prezes
Prof. Maciej Krzakowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
Prof. Jacek Fijuth – Prezes
Szymon Chrostowski - członek Krajowej Rady ds. Onkologii (skan zostanie dołączony)
Prof. Janusz Kowalewski – torakochirurg, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Prof. Andrzej Marszałek – konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii
Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
Andrzej Woźny - Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc (skan zostanie dołączony)
Zrzeszenie Centrów i Instytutów Onkologicznych – 18 członków

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:

Dr n.med. Joanna Didkowska
Prof. dr hab. Jacek Fijuth
Prof. dr hab. Stanisław Góźdź
Prof. dr hab. Andrzej Kawecki
Prof. dr hab. Maciej Krzakowski
Dr n. med. Aleksandra Łacko
Dr hab. Adam Maciejczyk
Prof. dr hab. Piotr Rutkowski
Prof. dr hab. Ewa Sierko
Dr n. med. Agata Szulc
Prof. dr hab. Jan Walewski
Prof. dr hab. Wojciech Wysocki

Członkowie Zrzeszenia:

Marek Działoszyński – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
Dr Konrad Dziobek – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu o. w Krakowie
Krystyna Futyma – Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Gen. dyw. prof. dr hab. Grzegorz Gierelak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Dr hab. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Tomasz Kondraciuk – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie
Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (członek wspierający)
Prof. dr hab. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Jakub Kraszewski – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Gdańsku
Dr Jerzy Kuliński – Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Julian Malicki – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Krystyna Pieczyńska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
Jolanta Sobierańska- Grenda – Dyrektor Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni
Wojciech Szrajber – Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi
Prof. dr hab. Krzysztof Składowski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu o. w Gliwicach
Prof. dr hab. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
Dr Lech Wędrychowicz – Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku Białej
Witold Wiśniewski – Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe