Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Dr Łasińska o miejscu immunoterapii w leczeniu chorych na nowotwory głowy i szyi

Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: 14th International Conference of Contemporary Oncology
– Zastosowanie immunoterapii w leczeniu nowotworów głowy i szyi przynosi dobre efekty, co pokazują badania naukowe – mówi dr n. med. Izabela Łasińska z Oddziału Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej szpitala klinicznego UM w Poznaniu. Ekspertka omówiła najważniejsze z nich dla niwolumabu oraz pembriolizumabu.
Około 90 proc. nowotworów głowy i szyi to typ histopatologiczny płaskonabłonkowy. Natomiast pozostałe 10 proc. mogą stanowić chłoniaki, rak gruczołowo-torbielowaty, rak gruczołowy, czerniak i inne.

Dr Izabela Łasińska w swoim wystąpieniu przedstawiła rozwój immunoterapii, zwracając uwagę na kamienie milowe w tym procesie. Jednym z nich jest opublikowane w 2016 r. badanie, które potwierdziło skuteczność niwolumabu w drugiej linii paliatywnego leczenia pacjentów z płaskonabłonkowym nowotworem głowy i szyi. Kolejnym takim badaniem było KEYNOTE-048, opublikowane w "The Lancet" w 2019 r. Pokazało ono, że immunoterapia jest skuteczna również w pierwszej linii leczenia paliatywnego.

Ekspertka omówiła ponadto zastosowanie pembriolizumabu w pierwszej linii przerzutowego zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (KEYNOTE-048). Badanie wykazało utrzymywanie się korzyści z leczenia pembrolizumabem w zakresie przeżycia całkowitego (OS) u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi. U wszystkich otrzymujących sam pembrolizumab odnotowano ustabilizowanie się odsetka przeżycia po mniej więcej 4 latach obserwacji na poziomie 20 proc. U otrzymujących pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią plateau przeżycia wyniosło 30 proc.

Innym badaniem omówionym przez dr Łasińską jest EXTREME, w którym oceniano skuteczność cetuximabu w I linii leczenia płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi. Dodanie cetuximabu w porównaniu z samą chemioterapią przynosi korzyści. Mediana OS wynosiła 10,1 vs. 7, 4 miesiąca, a PFS 5,6 vs. 3,3 miesiąca.

Naukowcy wzięli też pod lupę niwolumab w nawrotowym lub przerzutowym raku płaskonabłonkowym głowy i szyi (CheckMate 141). W tym wypadku media OS wyniosła 7,5 miesiąca vs 5,1 miesiąca na korzyść zastosowania w drugiej linii niwolumabu w porównaniu z lekami stosowanymi zgodnie z wyborem badacza.

Polscy eksperci opublikowali ważne stanowisko „Leczenie systemowe chorych na nawrotowego i lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi (R/M HNDCC)". Opracowali w nim schemat stosowania pembrolizumabu w pierwszej linii leczenia i niwolumabu w drugiej linii leczenia oraz kolejnych liniach leczenia.

Ekspertka zwróciła uwagę na nowe perspektywy dla immunoterapii, m.in. leczenie neodjuwentowe oraz w połączeniu z chemioterapią. Te zastosowania są jednak nadal w sferze badań.

Dr Izabela Łasińska omówiła również działania niepożądane immunoterapii.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.