Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

EMA rekomenduje rozszerzenie wskazań rejestracyjnych dla kabozantynibu

Źródło: opr. Katarzyna Stencel, EMA
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 11.05.2022
 
 
Tagi: kabozantynib, EMA
EMA wydała pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu kabozantynibu m.in. w leczeniu chorych na zróżnicowanego raka tarczycy opornego na terapię radiojodem lub niekwalifikującego się do takiej terapii.
Pełne wskazanie rejestracyjne do zastosowania kabozantynibu w Europie to:
– zaawansowany rak nerkowokomórkowy (renal cell carcinoma – RCC): w pierwszej linii leczenia dorosłych chorych na zaawansowanego RCC o pośrednim lub niekorzystnym rokowaniu oraz u dorosłych chorych po niepowodzeniu wcześniejszej terapii ukierunkowanej na naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu. Kabozantynib w skojarzeniu z niwolumabem wskazany jest do leczenia pierwszej linii zaawansowanego RCC u dorosłych chorych;
– zaawansowany rak wątrobowokomórkowy (hepatocellular carcinoma – HCC): w monoterapii u dorosłych chorych na HCC po niepowodzeniu leczenia sorafenibem;
– zróżnicowany rak tarczycy (differentiated thyroid carcinoma – DTC): w monoterapii do leczenia dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego DTC, opornego lub niekwalifikującego się do terapii radiojodem, u których stwierdza się progresję choroby w trakcie lub po wcześniejszej terapii systemowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania kabozantynibu ujęte są w zaktualizowanej charakterystyce produktu leczniczego (ChPL), która opublikowana zostanie we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.