Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

EMA zarejestrowała sacituzumab govitekan do leczenia agresywnej postaci raka piersi

Autor: Monika Stelmach |Data: 28.10.2021
 
 
Wskazaniem do terapii dorosłych pacjentek jest nieoperacyjny lub przerzutowy potrójnie ujemny rak piersi, który wcześniej był leczony dwiema lub więcej terapiami ogólnoustrojowymi, z czego co najmniej jedna była stosowana przy zaawansowanej chorobie.
Potrójnie ujemny rak piersi jest agresywnym rodzajem nowotworu. Nie występują czynniki predykcyjnego wychwytu, na które działałyby inne ukierunkowane leki przeciwnowotworowe.

Obecnie standardową metodą leczenia chorych na potrójnie ujemnego raka piersi z przerzutami pozostaje chemioterapia. Szacuje się jednak, że tylko od 10 do 15 proc. pacjentów z tym typem nowotworu reaguje na taką terapię, a czas bez progresji choroby wynosi tylko 2–3 miesiące. W związku z tym istnieje ogromne zapotrzebowanie na nowe terapie, które poprawią perspektywy pacjentek.

Substancja czynna sacituzumab govitekan łączy humanizowane przeciwciało zaprojektowane do rozpoznawania i przyłączania się do receptora Trop-2 z rodzajem środka przeciwnowotworowego zwanego inhibitorem topoizomerazy I. Ma to na celu zahamowanie wzrostu, podziału i rozprzestrzeniania się raka.

Komitet do spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków rozpatrzył wniosek o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu w przyspieszonym harmonogramie, aby umożliwić pacjentkom szybszy dostęp do niego.

Dane z wieloośrodkowego, otwartego, randomizowanego badania klinicznego III fazy wykazały, że lek wydłużył czas przeżycia całkowitego o mniej więcej 5 miesięcy, a przeżycie bez progresji – w przybliżeniu o 3 miesiące.

Przeczytaj także: „FDA zarejestrowała sacituzumab w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.