Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

FDA zarejestrowała trilacyklib zmniejszający supresję szpiku kostnego spowodowaną chemioterapią

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Zahamowanie czynności szpiku kostnego (mielosupresja) jest jednym z najpoważniejszych działań niepożądanych chemioterapii i może zagrać życiu. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (US Food and Drug Administration, FDA) zatwierdziła do użycia trilacyklib, który ma zapobiegać temu groźnemu skutkowi ubocznemu.
Trilacyklib jest obecnie stosowany u chorych na uogólnioną postać drobnokomórkowego raka płuca (ES-SCLS; extensive-stage small cell lung cancer). Preparat może pomóc chronić komórki szpiku kostnego przed uszkodzeniami spowodowanymi chemioterapią poprzez hamowanie zależnej od cyklin kinazy 4/6.

– W przypadku pacjentów z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca ochrona czynności szpiku kostnego może zwiększyć bezpieczeństwo chemioterapii i umożliwić zakończenie leczenia zgodnie z planem – powiedział dr n. med. Albert Deisseroth z Centrum Oceny i Badań Leków FDA.

Lek ma być podawany dożylnie, w 30-minutowej iniekcji, w ciągu 4 godzin przed planowaną chemioterapią. Dotychczas jego skuteczność oceniano w trzech podwójnie zaślepionych badaniach z randomizacją. Wzięło w nich udział 245 chorych na ES-SCLC otrzymujących chemioterapię. Wyniki pokazały, że u pacjentów przyjmujących lek w porównaniu do grupy placebo rzadziej dochodziło do ciężkiej neutropenii (zmniejszenie liczby neutrocytów, które wytwarzane są w szpiku kostnym, poniżej 500/μl krwi).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku było zmęczenie, obniżenie stężenia wapnia, potasu i fosforanów we krwi, podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych, ból głowy oraz zapalenie płuc. Trwają badania kliniczne nad stosowaniem preparatu w innych nowotworach.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.