Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Jaka jest zasadność resekcji przed leczeniem systemowym rozsianego raka jelita grubego?

Źródło: opr. Katarzyna Stencel, ASCO
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 23.06.2022
 
 
Podczas Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology – ASCO) przedstawiono wyniki randomizowanego badania klinicznego SYNCHRONOUS. W badaniu oceniano zasadność resekcji ogniska pierwotnego przed leczeniem systemowym w przypadku rozsianego raka jelita grubego.
Leczenie systemowe poprawia rokowanie chorych na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania. Dotychczas nie wiadomo, czy resekcja ogniska pierwotnego przed zabiegiem operacyjnym może przyczynić się do dalszej poprawy rokowania u tych chorych.

Badanie kliniczne SYNCHRONOUS jest badaniem wieloośrodkowym, randomizowanym, do którego włączano chorych na raka jelita grubego z obecnością nieresekcyjnych przerzutów odległych. Kryteria wyłączenia z badania obejmowały obecność objawów związanych z nowotworem, przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego czy systemowej chemioterapii oraz obecność innego nowotworu złośliwego w wywiadzie.

Pierwszorzędowy punkt końcowy badania obejmował czas przeżycia całkowitego (overall survival – OS) po okresie obserwacji z minimalną medianą 36 miesięcy. Do badania włączono 393 chorych, 187 do ramienia z zabiegiem operacyjnym oraz 206 do ramienia, w którym nie usuwano chirurgicznie ogniska pierwotnego. W celu szybszej publikacji wyników badania dane połączono z danymi uzyskanymi w hiszpańskim badaniu CCRe-IV trial, które miało podobne kryteria włączenia oraz punkty końcowe. Mediana czasu obserwacji wynosiła 16,7 miesiąca.

W badaniu wykazano, że nie ma statystycznie istotnych różnic w czasie przeżycia całkowitego u chorych poddanych zabiegowi chirurgicznemu przed chemioterapią oraz poddanych samej chemioterapii (mOS 16,7 miesiąca wobec 18,6 miesiąca, HR 0,95, 95% CI 0,743–1,215, p = 0,685).

Częstość działań ciężkich niepożądanych chemioterapii była podobna w obu grupach i wynosiła odpowiednio 20,7% w ramieniu z samą chemioterapią oraz 12,5% w ramieniu, w którym chorych poddano zabiegowi operacyjnemu.

W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że usunięcie zmiany pierwotnej u chorych na rozsianego raka jelita grubego przed zastosowaniem chemioterapii nie przekłada się na poprawę rokowania w zakresie czasu przeżycia całkowitego.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.