Specjalizacje, Kategorie, Działy

Joga w życiu pacjenta z nowotworem – przegląd źródeł

Udostępnij:
Włączenie jogi do terapii pacjentów onkologicznych może poprawić ich nastrój, samopoczucie i jakość snu, zmniejszyć stres, zmęczenie, lęk i depresję, a także wzmocnić odporność komórkową. Joga jest niedrogą i niewymagającą formą aktywności, odpowiednią dla osób osłabionych chorobą i leczeniem.
Diagnostyka i leczenie nowotworów wiążą się z dużym obciążeniem psychologicznym i fizycznym oraz znacznym pogorszeniem jakości życia pacjentów. Podczas długotrwałego leczenia chorzy zmagają się z takimi problemami, jak dysfunkcje seksualne, zmęczenie, nudności, wymioty, ból, infekcje, zmiana wyglądu, poczucie osamotnienia i lęk. Może to prowadzić m.in. do stanów depresyjnych, obniżenia progu bólu, zaburzeń snu. Obecnie preferuje się holistyczne podejście do terapii onkologicznej, w którym oprócz niszczenia komórek nowotworowych i leczenia objawów zwraca się uwagę na jakość życia chorego. Elementem tego podejścia może być m.in. joga.

Joga funkcjonuje w jako element opieki zdrowotnej, terapii wspomagającej, technika treningu ruchowego oraz filozofia religijna. W wielu badaniach jest rozpatrywana jako nieobciążająca aktywność, która może skutecznie zmniejszyć lęk, depresję i ból u osób z ostrymi i przewlekłymi stanami chorobowymi bez negatywnych skutków.

Autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” oceniali wpływ jogi na łagodzenie objawów choroby nowotworowej oraz jej leczenie na podstawie wyników badań prezentowanych w dostępnej literaturze. Przeanalizowali prace dotyczące pacjentów z rakiem piersi, rakiem płuca, glejakiem mózgu i nowotworami hematologicznymi.

W kilku badaniach wykazano, że joga zmniejsza stres, zmęczenie, depresję i lęk, wzmacnia odporność komórkową, poprawia jakość snu, nastrój i samopoczucie niektórych pacjentów z rakiem. Zaobserwowano, że pacjenci preferują zajęcia zespołowe, a wspólne ćwiczenia są okazją do kontaktu i wzajemnego wsparcia. Uprawianie jogi może poprawić zdrowie psychiczne i polepszyć jakość życia pacjentów z nowotworem, a także osób które przeszły chorobę nowotworową.

Włączenie jogi do terapii pacjentów onkologicznych wydaje się doskonałą decyzją. Jest ona niedrogą i niewymagającą formą aktywności, odpowiednią dla osób osłabionych chorobą i leczeniem. Najlepiej jest skorzystać z pomocy certyfikowanego instruktora jogi, który nauczy pacjenta prawidłowych technik.

Autorzy zwracają uwagę na problem niejednorodności badań, braku wyników ilościowych oraz dowodów na długofalowy wpływ jogi na samopoczucie pacjentów onkologicznych. Dalsze badania powinny się opierać na systematycznych przeglądach lub metaanalizach mających na celu dostarczenie kolejnych dowodów na korzyści wynikające z uprawiania jogi podczas lub po zakończeniu terapii onkologicznej.

Pełna treść artykułu: Andrea Obročníková, Ľudmila Majerníková. Yoga in the life of a cancer patient – a narrative review. Health Prob Civil 2021; 15: 218-224.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.