Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kongres ESMO 2020 odbędzie się online

Autor: Anna Soboń |Data: 10.09.2020
 
 
Wirtualny Kongres ESMO 2020 odbędzie się w dniach 19-21 września. Do tej pory, wydarzenie w wersji stacjonarnej gromadziło 25 000 uczestników z ponad 150 krajów. Podczas Kongresu przestawione zostaną najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie podstawowych, translacyjnych i klinicznych badań nad rakiem.
Misją ESMO jest poprawa jakości opieki onkologicznej, od profilaktyki i diagnostyki po opiekę paliatywną i obserwację pacjentów. Spotkanie organizowane przez ESMO, ma na celu edukację nie tylko lekarzy, ale także pacjentów onkologicznych i ogół społeczeństwa, na temat najlepszych praktyk i najnowszych osiągnięć w onkologii.

Podczas Kongresu przewidziano sesje live połączone z czatem Q&A, nagrane wcześniej wykłady dostępne na życzenie, sesje e-posterów a także wirtualną wystawę firm.

Tematyka tegorocznego programu jest ściśle związana z sytuacją na świecie i odnosi się do wyzwań jakie stawia pandemia COVID-19. Do Komitetu Naukowego zaproszono wybitnych specjalistów, wśród prelegentów pojawią się m.in. Anthony Fauci, Antoni Ribas, Solange Peters czy John Haanen.

Jak zwykle, w sesji Late Breaking Abstracts zostaną przedstawione najciekawsze doniesienia dotyczące przełomowych badań, m.in.:

- Awelumab plus chemioradioterapia (CRT), a następnie leczenie podtrzymujące awelumabem vs.
CRT u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (LA SCCHN) – pierwsze wyniki III fazy badania JAVELIN

- Połączenie ipilimumabu i niwolumabu vs obserwacja w ograniczonym stadium SCLC po chemioradioterapii - wyniki badania ETOP / IFCT 4-12 STIMULI

- Zindywidualizowana dawka początkowa niraparybu u chińskich pacjentów, w nawracającym raku jajnika wrażliwym na platynę (PSROC): randomizowane, podwójnie ślepe z kontrolowanym placebo, badanie fazy III (NORA)

- Pembrolizumab w porównaniu z cetuksymabem w skojarzeniu z radioterapią (RT) w miejscowo zaawansowanym raku płaskonabłonkowym głowy i szyi (LA-HNSCC): Wyniki randomizowanego badania GORTEC 2015-01 „PembroRad”
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe