Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Konkursy w Narodowej Strategii Onkologicznej

Udostępnij:
Pieniądze są przeznaczone na doposażenie zakładów radioterapii i zakup mammografów.
W ramach konkursu „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów” planuje się wymianę wyeksploatowanego sprzętu do radioterapii – aparatów HDR do brachyterapii, których wiek, liczony od momentu rozpoczęcia w danym podmiocie udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31 grudnia 2023 r., będzie wynosił co najmniej 10 lat.

Ministerstwo Zdrowia sfinansuje koszt zakupu tych aparatów bez konieczności wnoszenia przez realizatora projektu wkładu własnego. Maksymalna kwota środków, o jakie może wnioskować oferent, wynosi 3 mln zł. Można złożyć jedną ofertę na dofinansowanie zakupu maksymalnie dwóch aparatów HDR do brachyterapii (po jednym w 2023 r. i w 2024 r.), wyłącznie w celu wymiany użytkowanych aparatów.

Drugi konkurs to „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”. Chodzi o wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych lub cyfrowych na nowe aparaty cyfrowe do pracowni stacjonarnych lub mobilnych podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.

Maksymalna kwota środków publicznych, o jakie można wnioskować, to 650 000 zł (jeden mammograf cyfrowy).

W przypadku, gdy cena zakupu sprzętu przewyższy przyznaną kwotę, realizator wyłoniony w konkursie pokryje różnicę ze środków własnych. Oferent może wnioskować o maksymalnie pięć mammografów w 2023 r. w pracowni stacjonarnej lub mobilnej.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało także, że w najbliższym czasie opublikuje kolejne konkursy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Opracowanie: INK

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.