Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Nie udało się wprowadzić od stycznia przyszłego roku Krajowej Sieci Onkologicznej. Dlatego Ministerstwo Zdrowia postanowiło przedłużyć pilotaż KSO. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia, który określa datę zakończenia pilotażu na 31 marca 2023 r.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 639 i 2412) pilotaż sieci onkologicznej kończy się 31 grudnia 2022 r. Nie udało się jednak wprowadzić KSO w całym kraju od stycznia przyszłego roku. W związku z tym, jak wyjaśnia resort zdrowia, wydłużenie terminu zakończenia pilotażu jest niezbędne w celu zapewnienia ciągłości systemu w województwach włączonych do programu pilotażowego do czasu wejścia w życie projektowanej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Celem ustawy będzie wprowadzenie rozwiązań przetestowanych w ramach programu pilotażowego w całym kraju.

Dlatego do konsultacji trafił projekt rozporządzenia, który określa datę zakończenia pilotażu na 31 marca 2023 r. dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie. – Mając na uwadze, że docelowe zmiany systemowe, które zostaną wprowadzone na mocy przywołanej w pkt 1 OSR ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, powstały na podstawie doświadczeń z programu pilotażowego, zasadne jest zachowanie ciągłości modelu pilotażowego w objętych pilotażem województwach. Wydłużenie terminu zakończenia pilotażu zapewni ciągłość kompleksowej opieki nad pacjentami onkologicznymi – uzasadnia Ministerstwo Zdrowia.

Jak argumentuje MZ, brak przesunięcia terminu obowiązywania pilotażu skutkować będzie wstrzymaniem wielu wdrożonych procesów, w tym. m.in. koordynacji opieki onkologicznej z uwzględnieniem call center oraz pracy koordynatorów pacjenta onkologicznego, rozbudowanych analiz ścieżek pacjentów, weryfikacji ustrukturyzowanych danych. Ponadto, przerwanie pilotażu spowoduje zakończenie zbierania i analizy danych, przez co stworzony od podstaw system monitorowania jakości stanie się bezużyteczny.

Szacowany koszt przedłużenia pilotażu do 31 marca 2023 r. wynikający z zastosowania współczynników korygujących wynosi 9,5 mln zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologiczne.pdf.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.