Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

NIO w Gliwicach z 27 mln zł na stworzenie repozytorium genetycznego nowotworów

Źródło: NIO w Gliwicach
Autor: Monika Stelmach |Data: 24.03.2021
 
 
– Głównym celem projektu jest stworzenie unikatowej platformy MOSAIC. Zastosowania tych nowych narzędzi pozwoli na opracowanie spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii – mówi dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach jest jednym z realizatorów projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki MOSAIC”. Jego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, a partnerami Politechnika Poznańska i Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowita jego wartość to niemal 230 mln zł, z czego Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma prawie 27 mln zł.

– Głównym celem projektu jest stworzenie unikatowej platformy MOSAIC, umożliwiającej stosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia nowatorskich badań integrujących wielowymiarowe dane biomedyczne i kliniczne w celu uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej. Udział instytutu w projekcie pozwoli, poprzez realizację jego celów, na rozwój nowatorskiej diagnostyki molekularnej wykorzystywanej w procesie leczenia pacjentów onkologicznych – tłumaczy dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

W ramach projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki MOSAIC” w gliwickim instytucie powstanie nowoczesny biobank, spełniający najwyższe, światowe standardy pobierania, przechowywania i udostępniania materiału biologicznego pozyskiwanego od chorych na nowotwory złośliwe. Wymaga to jednak adaptacji pomieszczeń, przygotowania instalacji monitorującej zamrażarki głębokiego mrożenia oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt.

– Z pewnością powstanie takiego biobanku zwiększy potencjał naukowo-badawczy w naszym instytucie, ale również wpłynie na postęp badań translacyjnych, czyli takich, których wyniki przekładają się na praktykę kliniczną – ocenia dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, zastępca dyrektora ds. naukowych NIO w Gliwicach.

W Gliwicach powstanie również laboratorium genomu onkologicznego, którym kierować będzie dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska. Trzeba je wyposażyć w sekwenator nowej generacji średniej przepustowości, serwery przechowujące dane oraz aparaty do automatycznego wykonania reakcji. W planach jest również stworzenie laboratorium analiz polimorfizmów, w którym oceniane będą warianty tego samego genu, czyli polimorfizmy pojedynczego nukleotydu oraz ich związek z odpowiedzią na zastosowane leczenie.

Niezbędne prace i zakupy zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego Narodowemu Instytutowi Onkologii w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

– Tego typu inwestycje pozwolą nam dorównać kroku najlepszym światowym ośrodkom onkologicznym, albowiem w niedalekiej przyszłości leczenie onkologiczne będzie dobierane „na miarę” indywidualnego pacjenta. Standardy leczenia dla konkretnych histologicznych typów nowotworów, oparte na wieloletnim doświadczeniu z obserwacji setek i tysięcy podobnych chorych, ustąpią miejsca spersonalizowanej recepturze różnorodnych terapii ukierunkowanych nie – jak to się dzieje dziś – na jeden wybrany cel, lecz na wiele z nich – podsumowuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor Oddziału NIO w Gliwicach.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe