Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Następstwa chemio- i radioterapii w ośrodkowym układzie nerwowym

Redaktor: Monika Stelmach |Data: 31.08.2021
 
 
Dr n. med. Sławomir Michalak z Katedry i Kliniki Neurologii UM w Poznaniu omawia czynniki ryzyka, przebieg oraz leczenie powikłań po chemio- i radioterapii. – Wiele chemioterapeutyków może częściej wywoływać objawy ze strony układu nerwowego zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego – mówi neurolog.
Najczęściej powikłania neurologiczne powodują takie chemioterapeutyki, jak: cisplatyna, arabinozyd cytozyny, ifosfamid, metotreksat, taksany i alkaloidy barwnika.

Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego obejmują: zespół polekowego uszkodzenia mózgu, tylną odwróconą encefalopatię, łagodną lub ciężką martwiczą encefalopatię. Natomiast powikłania ze strony obwodowego układu nerwowego to najczęściej: polineuropatia czuciowa oraz mieszana polineuropatia czuciowo-ruchowa.

Jeśli natomiast chodzi o możliwe następstwa radioterapii, można wyróżnić: wczesne następstwa radioterapii w ośrodkowym układzie nerwowym związane z zaburzeniami czynności poznawczych, które są potencjalnie odwracalne, oraz późne powikłania wywołujące encefalopatię przebiegającą pod postacią napadów padaczkowych i objawów ogniskowych, które mają rokowanie złe lub niepewne.

Leczenie powikłań ośrodkowych oparte jest na sterydoterapii w fazie ostrej oraz metylofenidacie i denepezilu w fazie wczesnej i później.Wykład „Następstwa chemio- i radioterapii w ośrodkowym układzie nerwowym – aspekty kliniczne” został zaprezentowany podczas konferencji Obrazowanie w Onkologii – STATE OF ART Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.