SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nowe immunoterapie nie spełniają modelu korzyści ASCO?
 
Działy: Aktualności
Nowe immunoterapie, w tym inhibitorami punktu kontrolnego przyniosły duże nadzieje z powodu poprawy wyników niektórych chorych, jednakże leki te są efektywne jedynie dla mniejszości pacjentów z zaawansowanym rakiem, wielu z nich nie odpowiada na terapię lub odpowiada tylko przez jakiś czas. W efekcie pojawia się pytanie o wartość nowych leków.
Jednym ze sposobów analizy wartości jest zastosowanie modelu ASCO mierzone czasem trwałego przeżycia w wyniku danej terapii. Jednakże nowa analiza wykazała, że jedynie 3 z 23 wskazań do stosowania leków wykazało korzyści wskazywane przez ASCO. Zdaniem autorów pracy opublikowanej w JAMA Oncology entuzjazm z powodu nowych leków może nie być poparty faktycznymi danymi. Po drugie model wartości ASCO może nie być odpowiednio skalibrowany w odniesieniu do korzyści z trwałego przeżycia. Badane leki obejmowały ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, avelumab i durwalumab.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe