Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Nowe wskazanie rejestracyjne EMA dla ibrutynibu

Źródło: opracowanie Katarzyna Stencel, EMA
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 03.08.2022
 
 
Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) wydała pozytywną opinię dotyczącą dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego ibrutynib. Nowe wskazanie obejmuje zastosowanie ibrutynibu w skojarzeniu z wenetoklaksem w leczeniu dorosłych chorych na wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczkę limfocytową.
Pełne wskazanie rejestracyjne do zastosowania ibrutynibu obejmuje:
– w monoterapii – leczenie dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego chłoniaka z komórek płaszcza,
– w monoterapii lub w skojarzeniu z rituksimabem, obinutuzumabem lub wenetoklaksem – leczenie dorosłych chorych na wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL),
– w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyną i rituksimabem – leczenie dorosłych chorych na CLL, którzy otrzymali co najmniej jedną wcześniejszą terapię,
– w monoterapii – leczenie dorosłych chorych na makroglobulinemię Waldenströma (WM), którzy otrzymali co najmniej jedną linię leczenia, lub zastosowanie w pierwszej linii leczenia u chorych niekwalifikujących się do chemioimmunoterapii,
– w skojarzeniu z rituksimabem – leczenie dorosłych chorych na WM.

Szczegółowe wskazania do zastosowania ibrutynibu są ujęte w uaktualnionej charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.