Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Od czego zależy toksyczność immunoterapii?
Źródło: JAMA Oncology/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 04.02.2019
 
 
Działania niepożądane związane ze stosowaniem inhibitorów immunologicznych punktów kontroli (immune checkpoint inhibitors, ICIs) prowadzące do zgonu chorego są niezwykle rzadko obserwowane. Częstość ich występowania zależy jednak od schematu leczenia. Wyniki metaanalizy opublikowano w JAMA Oncology.
Działania niepożądane prowadzące do zgonu obserwowane są u 0,3 do 1,3% chorych poddanych immunoterapii. Występują one najczęściej na początku leczenia, mediana czasu ich występowania wynosi 40 dni w przypadku monoterapii oraz 14,5 dnia w przypadku skojarzonej immunoterapii.
Badacze ocenili spektrum, czas występowania oraz objawy kliniczne śmiertelnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem ICI korzystając z bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia VigiLyze.

Przeanalizowano dane dotyczące 16 milionów działań niepożądanych leków i dane z 7 ośrodków akademickich. Przeprowadzono również metaanalizę opublikowanych wyników badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo terapii anty-PD-1/PD-L1 oraz anty-CTLA-4. Do analizy włączono chorych leczonych przeciwciałami anty-CTLA-4 (ipilimumab, tremelimumab), anty-PD-1 (niwolumab, pembrolizumab) oraz anty-PD-L1 (atezolizumab, awelumab, durwalumab). Za pomocą bazy danych VigiLyze badacze zidentyfikowali 613 przypadków powikłań śmiertelnych leczenia ICI, które miały miejsce od 2009 roku do stycznia 2018 roku.

Najczęstszą przyczyną zgonów związanych z ipilimumabem bło immunologiczne zapalenie jelita grubego, natomiast zgony związane z leczeniem anty PD-1 miały więcej przyczyn. U chorych leczonych w sposób skojarzony zgony miały więcej niż jedną przyczynę (na przykład powikłania kardiologiczne oraz nerwowo-mięśniowe).

Analiza retrospektywna obejmowała 3545 chorych leczonych ICI w 7 ośrodkach akademickich. Odsetek śmiertelnych powikłań w tej grupie wynosił 0,6%, z czego najczęstszą przyczyną były zaburzenia kardiologiczne i neurologiczne (43%). Mediana czasu od pierwszych objawów do zgonu wynosiła 32 dni. W metaanalizie uwzględniono natomiast 112 badań klinicznych, do których włączono łącznie 19217 chorych, u których odsetek powikłań śmiertelnych wynosił 0,36% u chorych leczonych przeciwciałami anty-PD-1, 0,38% u chorych leczonych przeciwciałami anty-PD-L1, 1,08% u chorych leczonych przeciwciałami anty-CTLA-4 oraz 1,23% u chorych leczonych skojarzeniem przeciwciał anty PD-1/PD-L1 i CTLA-4. Co ciekawe, działania niepożądane występują bez wyraźnego związku z typem nowotworu, wiekiem chorego czy chorobami współistniejącymi.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe