Specjalizacje, Kategorie, Działy
ABM

Ogłoszono laureatów konkursu na grant onkologiczny dot. poprawy opieki nad pacjentami z rakiem trzustki

Udostępnij:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Klinika Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii zostali laureatami konkursu na grant onkologiczny, która ma się przyczynić do poprawy opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.
Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Jego laureatami zostały dwa ośrodki: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Klinika Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez firmę Servier Polska w ramach grantu onkologicznego Servier-CARE.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i symbolicznego wręczenia grantów odbyła się we wtorek w siedzibie Agencji Badań Medycznych. Wzięli w niej udział: prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i organizator grantu, prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii, a także prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński oraz dyrektor generalna firmy Servier Polska Joanna Drewla.

Komisja konkursowa oceniała zgłoszone prace, biorąc pod uwagę pięć kryteriów: nowatorskie podejście, wykonalność projektu, możliwość wdrożenia projektu do praktyki, doświadczenie zespołu badawczego oraz poprawność kosztorysu. W konkursie mogli wziąć udział zarówno lekarze, jak i osoby, które były gotowe zaproponować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.

Maksymalną liczbę punktów uzyskał projekt „Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów”. Projekt będzie realizowany przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk – otrzymał on grant w wysokości 100 tys. na realizację tego przedsięwzięcia w 2023 r.

Drugie miejsce zajął projekt „Ocena radiologicznych oraz klinicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych z przerzutowym gruczolakiem trzustki”. Będzie on realizowany przez Klinikę Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 50 tys. na realizację tego projektu w 2023 r.

Rak trzustki jest jednym z najtrudniejszych do leczenia nowotworów złośliwych i coraz częściej diagnozowaną chorobą nowotworową. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest około 4 tys. przypadków tego nowotworu, które niestety często kończą się zgonem. Liczba zachorowań na ten nowotwór wciąż równa się prawie takiej samej liczbie zgonów.

Rak trzustki to jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów – pięcioletnie przeżycia uzyskuje się w Polsce tylko u 6–7 proc. pacjentów, a rok od postawienia diagnozy przeżywa tylko 25 proc. chorych. Statystyki te nie zmieniają się od lat z powodu trudności w rozpoznaniu nowotworu w jego początkowej fazie i dużej oporności choroby na terapię.

– Bardzo się cieszę, że to właśnie rak trzustki był tematem konkursu grantowego. Wciąż jest wiele pytań, na które zarówno naukowcy, jak i my – lekarze – szukamy odpowiedzi, po to, aby wcześniej diagnozować i skuteczniej leczyć pacjentów z rakiem trzustki – stwierdził prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Piotr Rutkowski.

Zaznaczył, że zwycięskie projekty są ważnym krokiem w lepszym zrozumieniu tego nowotworu, a także w poprawie opieki nad pacjentami w tej szczególnie trudnej populacji chorych. – Z jednej strony stwarzają szansę na przewidywanie skuteczności terapii, korzystając z modelu organoidowego, z drugiej strony być może pozwolą zidentyfikować różnice w skuteczności terapii w zależności od cech radiologicznych zmiany, tym samym budując czynnik predykcyjny ułatwiający dobór terapii do konkretnych chorych – podkreślił podczas spotkania współtwórca i organizator konkursu.

Cytowany w komunikacie prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński powiedział, że Agencja Badań Medycznych zwraca szczególną uwagę na problem dotyczący raka trzustki i dzięki dofinansowaniu badań klinicznych w tym zakresie wspiera polskich pacjentów i klinicystów. – Przyznane dziś granty, finansowane przez firmę Servier Polska, są konkretnym i bardzo praktycznym przykładem wdrożenia w życie idei, która przyświeca Warsaw Health Innovation Hub, czyli inicjowaniu współpracy i partnerstwa na rzecz rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Współpraca ta ma szanse realnie wspierać rozwój technologicznych i naukowych rozwiązań, poprawiając opiekę nad pacjentem. W przypadku tego konkursu, właśnie pacjentów z rakiem trzustki – zaznaczył dr Radosław Sierpiński.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.