Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

PTGO: Szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentek z nowotworami narządu płciowego

Źródło: PTGO
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 19.02.2021
 
 
Tagi: PTGO
– Ograniczony dostęp do lekarzy oraz obawy pacjentek spowodowały, że podczas pandemii zarówno diagnostyka, jak i leczenie jest wdrażane z dużym opóźnieniem. Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 budzą nadzieję na stopniowy powrót do wyników leczenia nowotworów kobiecych do stanu z przed pandemii – czytamy w stanowisku zarządu głównego PTGO.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w sprawie szczepień przeciw SARS-CoV-2 u pacjentek z nowotworami narządu płciowego.

Panująca od roku pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na wszystkie aspekty naszego życia, a w szczególności na diagnostykę i leczenie chorych onkologicznych. Ograniczony dostęp do lekarzy oraz obawy pacjentek spowodowały, że zarówno wczesna diagnostyka choroby nowotworowej jak i nawroty nowotworu są rozpoznawane zbyt późno a co za tym idzie, również leczone z dużym opóźnieniem. Powoduje to, że pomimo rozwoju technik operacyjnych i dostępu do nowych terapii, nie możemy zapewnić chorym optymalnej terapii.

Wprowadzenie narodowego programu szczepień SARS -CoV-2 budzi nadzieję na poprawę tej sytuacji i stopniowy powrót do wyników leczenia nowotworów kobiecych do stanu z przed pandemii.

W oparciu o aktualną wiedzę medyczną, opierając się na dostępnych danych z badań klinicznych szczepionek SARS-CoV-2, oraz doświadczeniu klinicznym w zakresie szczepień na inne choroby zalecamy, po uprzedniej konsultacji medycznej, szczepienie kobiet z nowotworami ginekologicznymi szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2.

Jak wynika z danych konsorcjum COVID-19 and Cancer(CCC19), śmiertelność związana z zakażeniem COVID-19 wśród chorych na nowotwory wynosi od 5% do 61% i jest wielokrotnie wyższa niż w całej populacji (2%-3 %). Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 znacząco opóźnia diagnostykę i leczenie choroby nowotworowej oraz zwiększa związaną z nią umieralność. Na podstawie powyższych danych oraz obserwacji przebiegu COVID-19, należy wyciągnąć wniosek, że chorzy na nowotwory, w tym kobiety z nowotworami ginekologicznymi, mają znacznie większe ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 i ryzyko zgonu z powodu COVID-19. Uzasadnia to priorytetowe traktowanie tych chorych w kolejności szczepień przeciwko SARS-CoV-2, niezależnie od innych wskazań.

Obecnie dostępne są w Polsce dwa typy szczepionek przeciwko COVID-19: szczepionki wektorowe – niereplikujące oraz szczepionki oparte o mRNA. Wszystkie preparaty dopuszczono na podstawie dokładnego, niezależnego i rzetelnego procesu przeprowadzonego przez organy regulacyjne i należy je stosować w ramach działającego programu szczepień, uwzględniającego plan nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W grupie pacjentów biorących udział w badaniach uwzględniono też chorych na nowotwory, brakuje jednak danych dotyczących interakcji szczepionek z lekami przeciwnowotworowymi.

Ze względu na powyższe, zalecamy obserwacje chorych na nowotwory ginekologiczne po podaniu szczepienia pod kątem wystąpienia działań niepożądanych, przebiegu ewentualnego zakażenia COVID-19 oraz przebiegu nowotworu. Zaszczepienie powinna poprzedzić rozmowa z pacjentką i uzyskanie jej świadomej zgody.

Szczegółowe informacje dla lekarzy, dotyczące szczepień SARS-CoV-2 u chorych z nowotworami ginekologicznymi, zawarte są w stanowisku konsultanta krajowego ds. ginekologii onkologicznej w sprawie szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentek z nowotworami narządu płciowego (https://ptgo.edu.pl/konsultant-krajowy/).

Podsumowując:
• pacjentki z nowotworami ginekologicznymi, w szczególności poddawane aktywnemu leczeniu onkologicznemu, stanowią grupę z dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu i podwyższonego ryzyka zgonu z powodu COVID-19,
• obawy pacjentek, wynikające z powyższego, prowadzą do znaczących opóźnień w diagnostyce onkologicznej, opóźnień rozpoczęcia leczenia onkologicznego oraz długotrwałych przerw w przewlekłym leczeniu nowotworów kobiecych,
• istnieje ryzyko postępu choroby nowotworowej, w przypadku gdy pacjentka ulegnie zakażeniu SARS-CoV-2, nawet jeśli COVID -19 przebiega bez powikłań,
• prowadzi to do utraty możliwości efektywnego leczenia onkologicznego. Na podstawie powyższego zalecamy priorytetowe szczepienie przeciwko SARS-Cov-2 pacjentek z nowotworami ginekologicznymi, zaraz po grupie medycznej.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe