Specjalizacje, Kategorie, Działy

PTO stworzyło Sekcję Immunoonkologii. Plany są ambitne

Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: PTO
Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego powołał Sekcję Immunoonkologii. Do jej zadań należeć będzie przede wszystkim opracowywanie wytycznych i zaleceń dotyczących immunoterapii u chorych na nowotwory. Przewodniczącą sekcji została prof. Bożena Cybulska-Stopa, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii Klinicznej NIO–PIB Oddziału w Krakowie.
Jak czytamy w uzasadnieniu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ostatnie lata przyniosły przełom w leczeniu onkologicznym dzięki zmianie strategii leczenia onkologicznego polegającej na walce z chorobą nowotworową poprzez aktywację układu immunologicznego. Zastosowanie inhibitorów punktów kontrolnych (ICIs, immune checkpoint inhibitors), do których należą przeciwciała monoklonalne anty-CTLA-4 (anti-cytotoxic T lymphocyte antigen-4) oraz anty-PD-1/L1 (anti-programmed cell death 1/ Ligand 1), znacznie wydłużyło przeżycie chorych na nowotwory, a w części przypadków doszło nawet do ich całkowitego wyleczenia.

Obecnie terapie immunologiczne są stosowane u większości chorych na nowotwory i co ważne, stosuje się je również z innymi terapiami, jak chemioterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie czy radioterapia. Niestety stosowanie ICIs wiąże się również z występowaniem swoistych toksyczności — tak zwanych powikłań immunologicznych (irAEs, immune-related adverse events), które w części przypadków mogą mieć bardzo ciężki przebieg prowadzący nawet do śmierci. Wymaga to stałej edukacji personelu medycznego oraz chorych i ich rodzin.

Do zadań sekcji należeć będzie przede wszystkim opracowywanie wytycznych i zaleceń dotyczących immunoterapii u chorych na nowotwory, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa stosowania oraz aktualizacji algorytmów postępowania profilaktyczno-terapeutycznego. Zadania będą realizowane we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi w danej dziedzinie w celu propagowania multidyscypinarnych protokołów leczenia toksyczności immunoterapii.

W planach jest również propagowanie wiedzy wśród lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, a także chorych i ich rodzin w zakresie wskazań do stosowania immunoterapii, kwalifikacji do leczenia oraz bezpieczeństwa i postępowania w przypadku działań niepożądanych.

Kolejną aktywnością sekcji będzie ocena możliwości leczenia immunoterapią chorych na nowotwory w Polsce, w szczególności badanie wykorzystania oraz zakresu stosowania immunoterapii w Polsce w stosunku do refundacji i rekomendacji przygotowanych przez towarzystwa naukowe.

W skład Sekcji Immunoonkologii PTO weszli:
– dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, onkolog kliniczny – przewodnicząca sekcji,
– prof. dr hab. Anna Małgorzata Czarnecka, biolog molekularny, onkolog kliniczny – zastępca przewodniczącej,
– dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO–PIB, dermatolog, dermatoonkolog – sekretarz sekcji,
– prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, hematolog, transplantolog kliniczny,
– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, radioterapeuta onkolog,
– prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz, onkolog kliniczny.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.