Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Paklitaksel z bewacyzumabem w leczeniu pacjentek z nawrotem guza gonadalnego jajnika

Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: doi:10.1001/jamaoncol.2020.4574
Podawanie paklitakselu jest nową opcją terapeutyczną w nawrocie guza gonadalnego jajnika. Dodanie bewacyzumabu nie wpłynęło na odsetek progresji choroby w ciągu 6 miesięcy – wynika z badań opublikowanych w „JAMA Oncology".
Na łamach „JAMA Oncology" ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego o akronimie ALIENOR/ENGOT-ov7, w którym oceniono skuteczność podawania paklitakselu z bewacyzumabem lub bez niego jako leczenia nawrotu guza gonadalnego jajnika.

Do badania włączono 60 pacjentek, u których doszło do nawrotu po co najmniej jednej chemioterapii opartej na związku platyny. Chore otrzymywały paklitaksel z bewacyzumabem lub bez niego przez rok bądź do czasu progresji choroby lub nietolerancji leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek osób, u których nie doszło do progresji w ciągu 6 miesięcy.

32 pacjentki zostały zrandomizowane do stosowania samego paklitakselu, a 28 do paklitakselu i bewacyzumabu. Odsetki spełnionego pierwszorzędowego punktu końcowego wynosiły odpowiednio 71% i 72%. Pacjentki, które otrzymały dodatkowo bewacyzumab, miały wyższy odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie według kryteriów RECIST 1.1 (44% vs. 25%). Jedna przerwała terapię w ciągu 6 miesięcy z powodu toksyczności leczenia.

Podawanie paklitakselu jest nową opcją terapeutyczną w nawrocie guza gonadalnego jajnika. Dodanie bewacyzumabu nie wpłynęło na odsetek progresji choroby w ciągu 6 miesięcy.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.