Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab w 1 linii leczenia chorych na CRC - dwukrotne wydłużenie czasu do progresji choroby

Źródło: ASCO - oprac. Katarzyna Stencel
Autor: Maciej Chyziak |Data: 01.06.2020
 
 
Podczas tegorocznego kongresu ASCO zaprezentowano wyniki badania klinicznego KEYNOTE-177, w którym wykazano, że zastosowanie pembrolizumabu w pierwszej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z niestabilnością mikrosatelitarną lub zaburzeniami genów odpowiedzialnych za naprawę DNA wiąże się z dwukrotnym wydłużeniem czasu do progresji choroby w porównaniu do standardowej chemioterapii.
Do randomizowanego, otwartego badania klinicznego III fazy KEYNOTE-177 włączono 307 chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z obecnością niestabilności mikrosatelitarnej lub zaburzeniami genów odpowiedzialnych za naprawę DNA (ang. microsatellite-instability high/ mismatch repair deficient, MSI-H/dMMR).

Chorych w sposób losowy, w stosunku 1:1 włączono do ramienia otrzymującego pembrolizumab w dawce 200 mg co 3 tygodnie przez okres do 2 lat lub do ramienia z chemioterapią zgodną z wyborem badacza (FOLFOX6 lub FOLFIRI +/- bewacyzumab lub cetuksymab).
Leczenie prowadzono do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub do 35 cykli w przypadku pembrolizumabu. Chorzy otrzymujący chemioterapię mogli przejść do ramienia z pembrolizumabem w przypadku stwierdzenia progresji choroby (crossover). Pierwszorzędowymi punktami końcowymi badania był czas wolny od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) i czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS).

Mediana czasu obserwacji w badaniu wynosiła 28,4 miesiąca dla pembrolizumabu i 27,2 miesiąca dla chemioterapii. Wykazano przewagę pembrolizumabu nad standardową chemioterapią w zakresie PFS z dwukrotnym wydłużeniem mediany PFS (mPFS 16,5 miesiąca dla pembrolizumabu wobec 8,2 miesiąca dla chemioterapii, HR 0,60; 95% CI 0,45-0,80; p=0,0002).
Odsetek chorych, u których nie stwierdzono progresji choroby po 12 i 24 miesiącach leczenia wynosił dla pembrolizuambu i chemioterapii odpowiednio 55,3% i 48,3% oraz 37,3% i 18,6%. Odsetek odpowiedzi na leczenie wynosił 43,8% w ramieniu z pembrolizumabem i 33,1% w ramieniu z chemioterapią.
Odsetek działań niepożądanych w stopniu 3-5 wynosił 22% w ramieniu z pembrolizumabem wobec 66% w ramieniu z chemioetrapią.

Jako wydawca serwisu eOnkologia, chcąc przybliżyć to co zostało opublikowane w czasie ASCO Virtual Meeting zapraszamy na omówienie wybranych badań, podczas webinarium TOP ASCO NEWS które odbędzie się 10.06 o godz. 20:00 połączączymy się ze specjalistami i omówimy najnowsze, najbardziej spektakularne doniesienia z amerykańskiego kongresu.
Zarejestruj się już dziś, a my przypomnimy Ci o webinarium TOP ASCO NEWS >>>
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe