Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pembrolizumab w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego z niestabilnością mikrosatelitarną

Źródło: DOI: 10.1056/NEJMoa2017699 op. Mikołaj Kamiński
Autor: Monika Stelmach |Data: 07.05.2021
 
 
Rak jelita grubego z niestabilnością mikrosatelitarną charakteryzuje się mutacjami prowadzącymi do ograniczenia zdolności naprawy mutacji w DNA komórek. Wstępne doniesienia wskazują, że zablokowanie punktu kontrolnego PD-1 może poprawić rokowanie u pacjentów z tym typem zmian nowotworowych.
W badaniu klinicznym o akronimie KEYNOTE-177 porównano zastosowanie pembrolizumabu lub standardowej chemioterapii w leczeniu rozsianego raka jelita grubego z obecnością niestabilności mikrosatelitarnej.

Badanie miało charakter open-label. Pacjenci w równych proporcjach byli randomizowani do pembrolizumabu lub chemioterapii opartej na 5-fluorouracylu z lub bez bewacizumabu lub cetuksymabu. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi był czas przeżycia wolny od progresji i ogólny czas przeżycia.

Do badania zakwalifikowano 307 pacjentów z rozsianym rakiem jelita grubego z obecnością niestabilności mikrosatelitarnej. Drugą wstępną analizę danych z badania klinicznego przeprowadzono po medianie czasu obserwacji równej 32 miesiące od czasu randomizacji. Do tego czasu grupa leczona pembrolizumabem charakteryzowała się dłuższym czasem przeżycia wolnym masz progresji w porównaniu ze standardowym chemioterapią (mediana: 16,5 miesięcy vs. 8,2 miesiąca; HR=0,60; 95% CI: 0,45-0,80). Średni czas przeżycia po dwóch latach obserwacji wyniósł 13,7 miesięcy w grupie interwencyjnej i 10,8 miesięcy w grupie kontrolnej. Całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie według kryteriów RECIST 1.1 uzyskało 44% pacjentów leczonych pembrolizumabem i 33% pacjentów leczonych standardową chemioterapia.

Wstępne wyniki z badania KEYNOTE-177 sugerują, że pembrolizumab znacznie poprawia czas przeżycia wolny od progresji i przeżywalność pacjentów z rozsianym rakiem jelita grubego z obecnością niestabilności mikrosatelitarnej w porównaniu ze standardową chemioterapią.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny),

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

Więcej na temat pembrolizumabu podczas webinaru: „Jeden lek - wiele wskazań i rozwiązań. Pembrolizumab.”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe