Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pilotaż sieci onkologicznej przedłużony o rok

Udostępnij:
Wydłużenie terminu zakończenia pilotażu jest niezbędne do zapewnienia ciągłości pilotażu w województwach włączonych do programu do czasu wejścia w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Celem KSO jest wprowadzenie rozwiązań przetestowanych w ramach pilotażu w całym kraju – tak swoją decyzję uzasadnia Ministerstwo Zdrowia.
Pilotaż sieci onkologicznej nie zakończy się 31 grudnia 2021 r., zostanie wydłużony do końca 2022 r. – Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia rozporządzenie w tej sprawie.

Resort wyjaśnia w ocenie skutków regulacji, że docelowe zmiany systemowe, które zostaną wprowadzone na mocy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, powstały na podstawie doświadczeń z pilotażu, więc zasadne jest zachowanie ciągłości modelu pilotażowego w objętych pilotażem województwach. Wydłużenie terminu zakończenia pilotażu zapewni ciągłość kompleksowej opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Ministerstwo oceniło, że brak przesunięcia terminu obowiązywania pilotażu skutkować będzie wstrzymaniem wielu wdrożonych procesów, m.in. koordynacji opieki onkologicznej z uwzględnieniem call center, oraz pracy koordynatorów pacjenta onkologicznego, rozbudowanych analiz ścieżek pacjentów czy weryfikacji ustrukturyzowanych danych. Przerwanie pilotażu spowodowałoby też – jak wylicza MZ – zakończenie zbierania i analizy danych, przez co stworzony od podstaw system monitorowania jakości stanie się bezużyteczny.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.