Specjalizacje, Kategorie, Działy

Polimerowe implanty pomogą pacjentom z nowotworami oczu – wynalazek krakowskich naukowców

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Technologię druku 3D wkładek polimerowych do aplikatorów ocznych, które pomóc mają pacjentom w terapii guzów wewnątrzgałkowych, w tym nowotworów złośliwych oczu – czerniaków naczyniówki, opracowali naukowcy z krakowskiej AGH we współpracy z fizykami medycznymi i lekarzami ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Impulsem do podjęcia działań przez zespoły naukowców Akademi Górniczo-Hutniczczej oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie były braki na rynku materiałów medycznych oraz przerwy w dostawach wkładek do aplikatorów ocznych. Taka sytuacja powodowała, że leczenie pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową gałki ocznej było bardzo utrudnione, a jedyna w Polsce terapia dotychczas stosowana i skuteczna (95% skuteczności) niemożliwa do systematycznej realizacji.

Celem zespołu lekarzy, fizyków medycznych i inżynierów materiałowych było stworzenie własnej, powtarzalnej technologii wytwarzania wkładki polimerowej w jak najkrótszym czasie, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców oraz poprawa właściwości użytkowych wkładek polimerowych z jednoczesną możliwością natychmiastowego wdrożenia wynalazku do terapii leczenia nowotworów oka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Naukowcom udało się wdrożyć technologię druku 3D wkładek polimerowych do aplikatorów ocznych. Aplikatory stosowane są w terapii guzów wewnątrzgałkowych, w tym nowotworów złośliwych błony naczyniowej – czerniaków naczyniówki. Wkładka polimerowa umożliwia stałe umieszczenie promieniotwórczych ziaren izotopu jodu w aplikatorze ocznym, przez co napromienianie nowotworu wewnątrzgałkowego jest bardzo precyzyjne, powtarzalne, a przede wszystkim skuteczne.

– Możliwości, jakie daje technologia druku 3D, uniezależnia Szpital Uniwersytecki w Krakowie od wahań rynku i dostępności wkładek polimerowych w kraju i za granicą. Nasz szpital nabył odpowiednią drukarkę i rozpoczyna drukowanie opracowanych przez naukowców odpowiednich wkładek polimerowych. Nawiązana współpraca pokazuje, jak należy korzystać z wysokiego potencjału naukowego i wdrożeń naukowych projektu do zastosowań klinicznych w krótkim czasie – wyjaśnia prof. Bożena Romanowska-Dixon z Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej SU w Krakowie.

Skuteczność brachyterapii z użyciem 125I (izotopu jodu) w leczeniu nowotworów wewnątrzgałkowych, w tym czerniaka błony naczyniowej, jest bardzo wysoka, przekracza 90% i jest porównywalna z terapią protonową.

Implant do leczenia nowotworów oczu powstał dzięki współpracy zespołów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Katedry Biomateriałów i Kompozytów) pod kierunkiem dr hab. inż. Kingi Pielichowskiej, prof. AGH (zespół: dr inż. Piotr Szatkowski i inż. Rafał Twaróg) oraz Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie reprezentowanego przez zespół prof. Bożeny Romanowskiej-Dixon (zespół: mgr Konrad Skórkiewicz, mgr inż. Dominik Medoń, mgr Agata Bogdał, mgr inż. Justyna Wolna).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.