Specjalizacje, Kategorie, Działy

Polipy? Brodawczak odwrócony? Rak zatok przynosowych?

Udostępnij:
Jak rozpoznawać i różnicować raka płaskonabłonkowego zatok przynosowych i brodawczaka odwróconego? Jak zaplanować diagnostykę i leczenie przy obrazie radiologicznym mało typowym dla zmian zapalnych? Dlaczego pacjent powinien trafić na oddział IV stopnia referencji? Autorzy pracy opublikowanej w „Postępach w Chirurgii Głowy i Szyi” podsumowują wiedzę na temat obu tych chorób.
Raki płaskonabłonkowe zatok przynosowych (sinonasal squamous cell carcinoma – SNSCC) to rzadkie nowotwory złośliwe o dużej różnorodności histologicznej. Brodawczaki odwrócone (inverted papilloma – IP) są równie rzadkimi guzami łagodnymi, typowymi dla tej lokalizacji anatomicznej, niemniej niosą w swoim utkaniu różny stopień dysplazji i ryzyka przemiany złośliwej. Wyróżniamy następujące sytuacje kliniczne: pierwotne SNSCC niepowiązane z IP, SNSCC rozwijające się na bazie IP poprzez przemianę złośliwą oraz współistnienie SNSCC i IP. Ryzyko współwystępowania SNSCC i IP szacuje się na ok. 2 proc.

Autorzy artykułu na podstawie opisu przypadku przedstawili metody rozpoznawania i różnicowania SNSCC i IP, a także odpowiedzieli na pytania, jak pilne powinno być skierowanie na operację zatok u pacjentów ze skąpymi objawami bez wywiadu zatokowego, jak zaplanować diagnostykę i leczenie przy obrazie radiologicznym mało typowym dla zmian zapalnych i dlaczego pacjent powinien trafić na oddział IV stopnia referencji. Ponadto zaprezentowali przegląd molekularnych i genetycznych zagadnień dotyczących SNSCC.

Opisano przypadek raka współistniejącego z brodawczakiem odwróconym u 41-letniego mężczyzny leczonego w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu z powodu IP zatok czołowych, u którego wykryto raka płaskonabłonkowego nierogowaciejącego G2.

Autorzy dokonali przeglądu najnowszej literatury, aby podsumować wiedzę na temat różnicowania SNSCC i IP, roli wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w IP i w przemianie do SNSCC oraz etiologii i podstaw molekularnych SNSCC i IP.

Raki płaskonabłonkowe zatok przynosowych to choroba, w której nakłada się na siebie wiele etiologii: czynniki kancerogenne, drażniące, HPV oraz IP. Brodawczaki odwrócone również wykazują dużą różnorodność morfologiczną i genetyczną, co przekłada się na ich biologię i klinikę. Podzbiór IP z aktywnym transkrypcyjnie HPV niskiego ryzyka wiąże się z wyższym ryzykiem wznowy, przy HPV wysokiego ryzyka rośnie natomiast ryzyko transformacji złośliwej. Brodawczaki odwrócone HPV-ujemne często noszą mutacje EGFR. Ostatnie badania wskazują na rolę HPV wysokiego ryzyka w podgrupie SNSCC i HPV niskiego ryzyka w podgrupie IP, które przekształcają się w SNSCC.

Pełna treść artykułu:Bartosz Zakrzewski, Joanna Witkiewicz, Maciej Pabiszczak. Polipy? Brodawczak odwrócony? Rak zatok przynosowych? Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2021; 2: 31-36.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.