Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych popiera KSO
Źródło: mat press/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 13.12.2018
 
 
PKPO dołącza do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, które popierają projekt.
Zdaniem Koalicji, za poparciem dla Krajowej Sieci Onkologicznej przemawiają argumenty:
1. Polscy pacjenci onkologiczni od wielu lat są zagubieni w chaotycznym systemie opieki zdrowotnej, co wydłuża czas diagnostyki i postawienia właściwego rozpoznania, a tym samym znacząco pogarsza rokowania chorych. Nie oferuje się im żadnych kompleksowych rozwiązań o charakterze długofalowym i projakościowym. Standardy opieki nie są lub są w nierównym stopniu przestrzegane przez realizatorów świadczeń, pacjent nie wie czy trafia do ośrodka, który ma doświadczenie i referencje w zakresie danego nowotworu, a sama opieka jest rozdrobniona i fragmentaryczna.
2. Koordynacja opieki onkologicznej w formie systemowej jest sprawdzonym rozwiązaniem na świecie i w Europie. Koncepcja powstania sieci onkologicznej była podnoszona także w Polsce od kilkudziesięciu lat, niestety nigdy nie doczekała się realizacji.
3. Aktualnie procedowana koncepcja Krajowej Sieci Onkologicznej wypracowana w pierwszej wersji przez zespół niezależnych ekspertów uwzględnia nie tylko potrzebę koordynacji, ale też kompleksowego leczenia pacjenta, referencyjności ośrodków i współpracy pomiędzy nimi. Koncepcja zawiera także propozycje przygotowane przez pacjentów, dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych – unowocześnienia programów przesiewowych i innego, zgodnego z duchem czasu ich propagowania, a także konieczność prowadzenia badań satysfakcji pacjentów. Po raz pierwszy także tak silnie podkreślono rolę leczenia wspierającego - rehabilitacji onkologicznej i leczenia paliatywnego. Koncepcja KSO proponuje także model przejścia pacjentów pediatrycznych chorych na nowotworowych do opieki onkologicznej dla dorosłych oraz zakłada stworzenie nowoczesnego, na miarę XXI wieku, wolontariatu onkologicznego.
4. Przeprowadzenie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej pozwoli przetestować reformę docelowo ogólnopolską, w skali regionu, włączając kolejne województwa o różnej charakterystyce (epidemiologia, wielkość, liczba mieszkańców, ilość ośrodków etc.). Pilotaż umożliwi uniknięcie problemów organizacyjnych i technicznych, jakie miały miejsce np. przy wprowadzaniu pakietu onkologicznego, zmniejszając jego skuteczność, a przede wszystkim możliwość korzystania z tego rozwiązania przez pacjentów. Pilotaż pozwoli dopracować rozwiązania organizacyjne i legislacyjne, do wdrożenie na terenie kraju, i co bardzo ważne,
monitorowania i oceny jego efektów krótko- i długookresowych.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe