Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Polski instytut liderem międzynarodowego projektu w hematoonkologii

Autor: Monika Stelmach |Data: 21.01.2021
 
 
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu wraz z międzynarodowym konsorcjum rozpoczyna projekt „Next Level”. Celem jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk, innowacje, rozwój zasobów ludzkich oraz badania na poziomie europejskim. Poznański instytut ma dołączyć do europejskiej czołówki naukowej.
Projekt „W drodze do doskonałości w odkrywaniu (epi)genetycznego krajobrazu nowotworów hematologicznych - NEXT_LEVEL” prowadzi konsorcjum składające się z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (koordynator), Uniwersytetu w Gandawie, Uniwersytetu Medycznego w Groningen oraz Uniwersytetu w Ulm. Ponadto wspomniane placówki mają być podstawą do utworzenia nowej międzynarodowej grupy, która zajmie się badaniami w dziedzinie hematoonkologii.

– To pierwszy projekt naukowy o tak szerokiej międzynarodowej skali, którego nasz instytut jest koordynatorem, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nasi konsorcjanci to czołówka ośrodków naukowych w dziedzinie hematoonkologii w Europie. Liczymy na to, iż efektem działań po 3 latach realizacji projektu będzie zacieśnienie współpracy między naszymi instytucjami oraz możliwość tworzenia ogólnoświatowych konsorcjów – wyjaśnia prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Polska skorzysta najbardziej
Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 „Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa – Twinning Action”. – To, co jest ważne w projektach typu Twinning, to fakt, że nie są bezpośrednio nacelowane na badania naukowe. Celem jest zwiększenie możliwości naukowych i technologicznych instytucji z tzw. nowych państw Unii, nie tak jeszcze rozwiniętych, jak nasi zachodnioeuropejscy partnerzy. To 36 miesięcy intensywnej wymiany doświadczeń i praktyk w obszarze hematoonkologii – tłumaczy prof. Maciej Giefing, kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów, Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Projekt oferuje takie działania, jak otwarte wykłady, warsztaty i seminaria, mobilność badawcza, w tym staże dla młodych naukowców w instytucjach partnerskich, networking, udział w konferencjach naukowych, wspólne publikacje, wydarzenia upowszechniające i działania informacyjne.

– Aspektem projektu, którego nie można pominąć, jest szerzenie wiedzy i edukacja społeczna w tematyce nowotworów, którą chcemy zapewnić nie tylko profesjonalistom, ale również pacjentom, dziennikarzom i całemu społeczeństwu. Dlatego zaplanowaliśmy również aktywności, takie jak Dni Hematoonkologii, które będą poświęcone edukacji pacjentów w każdym wieku, od uczniów szkół, przez dorosłych, po seniorów. – podkreśla prof. Michał Witt.

Dlaczego nematologia?
Wskazana w projekcie dziedzina naukowa - „nowotwory hematologiczne” dotyczy różnych postaci białaczek i chłoniaków. W krajach rozwiniętych stanowią około 10 proc. nowo zdiagnozowanych przypadków raka. Natomiast u dzieci ponad 40 proc. wszystkich nowotworów to właśnie białaczki i chłoniaki. W ostatnich latach badania dostarczyły dowodów na znaczenie złożonej interakcji między genetyką i epigenetyką w rozwoju nowotworów hematologicznych.

– Nie bez powodu aspekt epigenetyczny jest mocno zaakcentowany w tym projekcie. Większość nowotworów to choroby ludzkiego genomu związane z klasycznymi zjawiskami genetycznymi, jak np. pęknięciami chromosomów i ich przemieszczaniem się w inne miejsca w genomie, co powoduje powstanie nowych nieprawidłowych genów o działaniu onkogennym. Tak dzieje się na przykład w przypadku różnego rodzaju białaczek. Natomiast w wybranych chorobach hematoonkologicznych jak m.in. chłoniak Hodkina, to właśnie zjawiska epigenetyczne są kluczowe. Choroby te można określić jako choroby epigenomu i między innymi w tym obszarze chcemy prowadzić naszą działalność naukową i badawczą w projekcie – argumentuje prof. Maciej Giefing.

Projekt NEXT_LEVEL otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 952304.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe