Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Polski kandydat na lek onkologiczny z pozytywnymi wynikami badań ex vivo

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Materiały prasowe
Wyniki badań prowadzonych przez wiodący ośrodek badawczy nad terapiami onkologicznymi, amerykański Champions Oncology Inc., wskazują większe okno terapeutyczne PolEpi niż wolnego chlorowodorku epirubicyny. Tym samym polski kandydat na lek onkologiczny w leczeniu raka jajnika może być skierowany do badań efektywności w modelu zwierzęcym.
– W ramach badań nad PolEpi sprawdzamy możliwość skuteczniejszego i bezpieczniejszego leczenia onkologicznego niż obecnie stosowane terapie. Naszym celem jest opracowanie technologii, która umożliwi dostarczenie większej ilości substancji czynnej do komórek nowotworowych, a jednocześnie pozwoli ograniczyć działania niepożądane. Odpowiedzią na te wyzwania ma być właśnie PolEpi – tłumaczy prof. Tomasz Ciach, członek zarządu NanoGroup S.A. i ekspert z dziedziny nanotechnologii.

Wyniki badań prowadzonych przez Champions Oncology Inc., w połączeniu z rezultatami badań tolerancji, pozwalają stwierdzić, że w porównaniu ze stosowanym m.in. w leczeniu raka jajnika chlorowodorkiem epirubicyny PolEpi ma potencjał do efektywniejszego hamowania wzrostu nowotworów przy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych.

Jednym z problemów stosowanych obecnie leków w chemioterapii jest ich silny negatywny wpływ również na komórki zdrowe. Technologia, która pozwoli dostarczać substancję czynną bezpośrednio do komórek nowotworowych, może przyczynić się do znacznego ograniczenia toksyczności leczenia i poprawy jego efektywności. Jak wynika z eksperymentów prowadzonych przez NanoVelos S.A., takie możliwości stwarza nanoplatforma do transportu substancji aktywnych. Platformą dostarczania nanocząstek nowej generacji do komórek rakowych jest właśnie będący przedmiotem badań kandydat na lek PolEpi.

– Wyniki, które otrzymaliśmy, dotyczą badań ex vivo prowadzonych na modelach tkanek nowotworowych pobranych od pacjentek z różnymi: charakterystyką guza jajnika, zastosowaną terapią i odpowiedzią na nią, w tym brakiem odpowiedzi na leczenie inną antracykliną niż epirubicyna. Oczekujemy na uzupełnienia do końcowej wersji raportu z Champions Oncology Inc., jednak nie będą one miały wpływu na prezentowane wnioski z badań – wyjaśnia dr n. med. Adam Kiciak, chief medical officer w NanoGroup S.A.

Uzyskane spójne wyniki w połączeniu z pozytywnymi rezultatami z badania tolerancji po otrzymaniu raportu końcowego pozwolą przejść do kolejnego etapu badań nad PolEpi w Champions Oncology. Będzie on polegał na sprawdzaniu efektywności terapii na myszach laboratoryjnych z wszczepionym nowotworem jajnika. – To kolejny krok, jaki musimy wykonać na drodze do rozpoczęcia badań u pacjentów – dodaje dr Adam Kiciak.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.