Specjalizacje, Kategorie, Działy
KPRM

Powstanie Krajowa Sieć Onkologiczna

Udostępnij:
– Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Nowy model organizacyjny ma być wystandaryzowany i nastawiony na satysfakcję pacjenta – poinformował premier Mateusz Morawiecki w Światowym Dniu Walki z Rakiem.
4 lutego odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Krajową Radą ds. Onkologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Głównym tematem było wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej. Do końca marca ma być gotowy projekt ustawy, który pilotaż sieci przekuje na rozwiązanie systemowe obowiązujące w całym kraju. Zapisy wejdą w życie w styczniu 2021 roku.

– Ten rok jest potrzebny na to, żeby ośrodki mogły się przygotować do spełniania standardów. Do tej sieci nie mogą trafić wszyscy. Muszą znaleźć się w nim ośrodki, które spełnią konkretne wysokie kryteria jakościowe – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kluczowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej to zapewnienie możliwości telefonicznego i elektronicznego, umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich, wyznaczanie koordynatora leczenia onkologicznego dla każdego pacjenta, co 12 miesięcy pomiar poziomu wartości mierników jakości klinicznej opieki onkologicznej, co 24 miesiące weryfikacja minimalnych kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu referencyjnego, zautomatyzowany proces kwalifikacji do poszczególnych poziomów referencyjnych.

Świadczenia na wysokim poziomie
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że choroby nowotworowe, zabierają co roku ponad 100 tys. Polaków. Celem Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jest wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i modelu zarządzania opieką onkologiczną, odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych w Polsce i obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi.

– Wraz z wieloma specjalistami wypracowaliśmy program budowy Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma poprawić jakość leczenia w obszarze walki z rakiem na wszystkich etapach: absolutnie kluczowa jest profilaktyka, diagnostyka, proces terapii i na koniec rehabilitacja – mówił Mateusz Morawiecki.

Po wejściu w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej będzie funkcjonować wystandaryzowana ścieżka postępowania. Jak zapewniali przedstawiciele rządu, standaryzacja będzie przeprowadzona na podstawie najnowszych osiągnięć medycyny. W każdym województwie powołany zostanie ośrodek referencyjny. Pacjent, który ma diagnozę nowotworową, będzie konsultowany nie tylko z poziomu regionalnego ośrodka, ale także ośrodka koordynującego. Celem jest wyrównanie szans leczenia na wysokim poziomie bez względu na miejsce zamieszkania.

Niedzielski podkreślił, że Krajowa Sieć Onkologiczna to pierwszy segment sektora medycznego, który w tak dużym stopniu będzie musiał uwzględniać wyniki działalności mierzone na każdym etapie. Ośrodki będą porównywane pod kątem skuteczności leczenia.

System oparty na KSO ma być też bardziej pacjentocentryczny. – Perspektywa pacjenta jest najważniejsza, to ona jest ideą przewodnią. Pacjent nie może czuć się zagubiony w systemie. Każdy będzie miał swojego koordynatora leczenia. Przeprowadzi on chorego przez proces diagnostyki, konsylium, proces terapeutyczny i rehabilitację ponowotworową. Jeden koordynator będzie miał maksimum 40 pacjentów – tłumaczył minister zdrowia.

Poza tym pacjent będzie mógł ocenić proces leczenia. W tym celu zostaną opracowane ankiety satysfakcji.

Więcej pieniędzy na onkologię
Niedzielski poinformował, że będą obowiązywały nowe taryfy. Oprócz tego resort chce wspierać ośrodki onkologiczne na zasadzie formuły „trzy plus trzy procent”, gdzie 3 proc. środków jest doliczane dla każdego ośrodka, a dla tych, które mają kompleksowy zakres usług – dodatkowe 3 procent.

Szef Ministerstwa Zdrowia wyliczył też, że od roku 2015 nakłady na onkologię zwiększyły się niemal dwukrotnie. W 2021 roku przekroczą 12 mld zł, w roku 2015 wynosiły ok. 7,5 mld zł.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.