ONKOLOGIA
Hematologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Prof. Hus: Polatuzumab w leczeniu chorych na RR DLBCL od maja refundowany w ramach programu lekowego ►

Udostępnij:
– To nowa opcja terapii chorych na oporną, nawrotową postać chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Polatuzumab wedotyny w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z RR DLBCL, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Iwona Hus.
Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B (diffuse large B-cell lymphoma – DLBCL) stanowi 30–40 proc. wszystkich chłoniaków nieziarniczych (non-Hodgkin lymphoma – NHL). Rocznie na świecie notuje się 150 tys. nowych przypadków, a częstość występowania wynosi 7 na 100 tys. Mediana wieku przy rozpoznaniu to 65 lat, a 30 proc. chorych liczy więcej niż 75 lat.

– Choroba ma trochę inną biologię u osób starszych. Im pacjent jest starszy, tym czas całkowitego przeżycia jest krótszy. Wynika to m.in. z tego, że częstość występowania gorzej rokującego podtypu ABC zwiększa się z wiekiem, natomiast lepiej rokujący podtyp GCB jest u osób starszych obserwowany rzadziej. Trzeba również wspomnieć o chorobach współistniejących, które często utrudniają nam leczenie – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Ekspertka przedstawia, jak wyglądają wyniki leczenia 1. linii chorych na DLBCL w zależności od wieku i jakie są możliwości leczenia najstarszych pacjentów, którzy nie kwalifikują się do intensywnego leczenia w postaci wysoko dawkowanej chemioterapii i transplantacji komórek krwiotwórczych.

Prof. Hus omawia również algorytm odpowiedzi na leczenie 1. linii oraz rokowanie chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma – RR DLBCL) przed erą nowych terapii i obecnie.

– Od drugiej linii leczenia wymieniany jest polatuzumab wedotyny – przeciwciało anty-CD79b sprzężone z cytostatykiem aurystatyną, wprowadzanym do komórki rakowej. W badaniu rejestracyjnym oceniano bezpieczeństwo i skuteczność polatuzumabu w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem – opowiada hematolog.

Charakterystyka pacjentów, ocena bezpieczeństwa, odpowiedź na leczenie, ocena skuteczności to kolejne zagadnienia wykładu.

– Polatuzumab wedotyny jest zarejestrowany od stycznia 2020 r. W skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z RR DLBCL, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych – wyjaśnia prof. Hus i analizuje przypadki dwóch pacjentów – terapię ratunkową polatuzumabem w połączeniu z bendamustyną i rytuksymabem przed transplantacją allogeniczną u chorych, którzy otrzymali terapię CAR-T.

Prof. Iwona Hus także poświęca uwagę dawkowaniu polatuzumabu w schemacie PolaBR z uwzględnieniem szczególnych grup pacjentów i zachowaniem środków ostrożności.Wykład „Polatuzumab w leczeniu chorych na RR DLBCL – od maja 2022 r. w ramach programu lekowego NFZ” został zaprezentowany podczas konferencji IX Praktyka Hematologiczna 2022 Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.