Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Prof. Tadeusz Pieńkowski omawia najważniejsze aspekty kliniczne raka piersi ►

Autor: Monika Stelmach |Data: 25.08.2021
 
 
– Wczesne wykrycie choroby i podjęcie leczenia ma fundamentalne znaczenie dla efektów terapii. Współczesna medycyna pozwala na osiągnięcie długoletniego przeżycia pacjentek – mówi prof. Tadeusz Pieńkowski, zastępca kierownika Oddziału Radioterapii i Onkologii CSK MSWiA w Warszawie. Ekspert omawia najważniejsze aspekty kliniczne raka piersi.
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. We wszystkich krajach na świecie rośnie zapadalność na tę chorobę, jednocześnie obserwuje się spadek śmiertelności. Choroba cechuje się długim czasem rozwoju subklinicznego, co stwarza możliwości rozpoznania jej w fazie bezobjawowej, wykrycia wczesnych zmian i podjęcia takich decyzji terapeutycznych, które zminimalizują kalectwo czy uszkodzenia spowodowane leczeniem. Integralną częścią terapii jest zapewnienie rehabilitacji psychologicznej i fizycznej oraz rekonstrukcji.

Dobrze są też zidentyfikowane czynniki, które podwyższają ryzyko zachorowania na ten nowotwór – takie jak: nosicielstwo genu BRCA1 czy BRCA2, wcześniejsze napromieniowanie klatki piersiowej, rak piersi w wywiadzie rodzinnym i inne – co pozwala na czujność onkologiczną.

– Wczesne wykrycie choroby i podjęcie leczenia ma fundamentalne znaczenie dla efektów terapii. Współczesna medycyna pozwala na osiągnięcie długoletniego przeżycia pacjentek – mówi prof. Tadeusz Pieńkowski.

Ekspert omawia wybrane aspekty kliniczne raka piersi, które w dużym stopniu wpływają na efektywność leczenia. Analizuje schematy postępowania w świetle najnowszych wytycznych. Omawia możliwości terapeutyczne dostępne w Polsce. Zwraca też uwagę na to, jak ważne jest, żeby decyzje diagnostyczne i terapeutyczne były podejmowane przez wielospecjalistyczne konsylia.Wykład „Rak piersi – aspekty kliniczne” został zaprezentowany podczas konferencji Obrazowanie w Onkologii – STATE OF ART Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe