Specjalizacje, Kategorie, Działy

Przerzuty raka sutka do skóry – różne obrazy kliniczne

Udostępnij:
Przerzuty nowotworów narządowych do skóry mogą stanowić pierwszą manifestację kliniczną pozornie wyleczonego procesu nowotworowego. Rak sutka jest najczęstszym nowotworem pierwotnym, który wywołuje przerzuty do skóry u kobiet. Na łamach „Przeglądu Dermatologicznego” opisano przypadek zaawansowanego raka piersi ze zróżnicowanymi morfologicznie przerzutami do skóry.
Przerzuty nowotworów narządów wewnętrznych do skóry mają zazwyczaj postać niecharakterystycznych, twardych, niebolesnych guzków, które pojawiają się nagle, bez uchwytnej przyczyny. Niektóre przerzuty do skóry mogą imitować inne schorzenia dermatologiczne, np.: torbiele, włókniaki, ziarniniaki naczyniowe, naczyniaki, zmiany występujące w przebiegu półpaśca, różę.

W artykule opublikowanym w „Przeglądzie Dermatologicznym” przedstawiono przypadek zaawansowanego raka piersi ze zróżnicowanymi morfologicznie przerzutami do skóry. U 52-letniej pacjentki 4 lata wcześniej rozpoznano inwazyjnego raka przewodowego prawego sutka. Wykonano radykalną mastektomię, a następnie zastosowano chemioterapię według schematów odpowiednich dla typu nowotworu.

Pierwsza zmiana dermatologiczna w postaci niewielkiego, czerwonego guzka pojawiła się 2,5 roku po interwencji chirurgicznej na szyi po prawej stronie. W badaniu dermatologicznym stwierdzono rozległe ognisko guzkowo-wrzodziejące przypominające klinicznie raka kolczystokomórkowego. Na skórze pleców, prawego barku i górnej części prawego ramienia występowały liczne niebarwnikowe i barwnikowe zmiany zapalne i niezapalne, niektóre wrzodziejące, a także zmiany grudkowo-guzkowe oraz wykwity plamicze. Na skórze pleców po lewej stronie stwierdzono ognisko w postaci blaszki o wyraźnie odgraniczonych brzegach, przypominające carcinoma erysipeloides. Na klatce piersiowej występowały zmiany twardzinopodobne. Na brzuchu stwierdzono naciek typu carcinoma en cuirasse. W obrazie histopatologicznym (guzek na plecach i ognisko carcinoma en cuirasse) obecne były komórki nowotworowe.

Przerzuty nowotworów narządowych do skóry mogą stanowić pierwszą manifestację kliniczną lub objaw pozornie wyleczonego procesu nowotworowego. Rak płuca i rak sutka są najczęstszymi nowotworami pierwotnymi wywołującymi przerzuty do skóry odpowiednio u mężczyzn i kobiet.

Pełna treść artykułu: Erkin Pekmezci, Zafer Küçükodacı, Zekayi Kutlubay. Cutaneous metastases from breast carcinoma – multiple clinical presentations. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021; 108 (6): 567-569.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.