Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Raport AOTMiT o świadczeniach gwarantowanych związanych z chemioterapią

Źródło: AOTMiT
Autor: Monika Stelmach |Data: 09.06.2021
 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zauważa, że wycena świadczeń chemioterapii jest zbyt niska i postuluje podniesienie stawek. Zwraca też uwagę, że cześć procedur zamiast w trybie hospitalizacji powinna się odbywać w ramach pobytów jednodniowych albo na poziomie ambulatoryjnym.
Jak czytamy w uzasadnieniu AOTMiT: przedmiotem raportu są świadczenia ambulatoryjne, dzienne i stacjonarne związane z leczeniem chemioterapeutykami. W zależności od rodzaju nowotworu złośliwego, stopnia jego zaawansowania i innych prowadzonych równocześnie terapii substancje lecznicze mogą być podawane dożylnie, podskórnie lub doustnie według określonych schematów. W znaczącej większości są to świadczenia zachowawcze i mogą być udzielane w domu pacjenta, w trybie ambulatoryjnym, w ramach jednodniowego pobytu w szpitalu lub w trakcie hospitalizacji. Tryb jednodniowy zarezerwowany jest dla chorych w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym. Tryb hospitalizacji – wyłącznie wtedy, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym.

W 2019 r. udzielono prawie 1,5 mln świadczeń związanych z chemioterapią o łącznej wartości ok. 777 mln zł - ponad połowę w szpitalu, 32 proc. w trybie jednodniowym, a ok. 12 proc. w ambulatorium.

Analizę kosztów świadczeń przeprowadzono na pozyskanych od szpitali danych za 2017 r. zaktualizowanych do roku 2021 r. z wykorzystaniem mnożnika zmian wielkości kosztów wynoszącego 1,3454 oraz na podstawie danych finansowo-księgowych za 2019 r., które aktualizowano mnożnikiem w wysokości 1,1893.

Sposób rozliczania produktów ambulatoryjnych w chemioterapii nie odzwierciedla stopnia złożoności takich porad, a jedynie kompetencje realizatora. Dlatego zaproponowano nowe zasady rozliczeń obowiązujących produktów (z adekwatną wyceną):

– podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (5.08.05.0000173): wizyta kontrolna pacjenta lub podanie cytostatyku w formie doustnej lub leczenia wspomagającego do chemioterapii,
– kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (5.08.05.0000172): podanie leków w formie parenteralnej lub usunięcie infuzora.
Jednocześnie należy wskazać, że następujące produkty rozliczeniowe:
– hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/ zakwaterowanie (5.08.05.0000170),
– hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci/ zakwaterowanie (5.08.05.0000174),
– hospitalizacja onkologiczna u dorosłych/ zakwaterowanie (5.08.05.0000171),
są wyłącznie hospitalizacjami (a nie również zakwaterowaniem) i jako takie podlegały wycenie, w związku z tym ich nazwy powinny zostać przemianowane na:
– hospitalizacja hematologiczna u dorosłych,
– hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci,
– hospitalizacja onkologiczna u dorosłych.

Należy podkreślić, że przesunięcie środka ciężkości leczenia pacjentów do trybu jednodniowego lub ambulatorium spowoduje, że koszty udzielania świadczeń będą niższe (wyższy dochód), co umożliwi uwolnienie deficytowych zasobów kadrowych dzięki zmniejszeniu liczby łóżek stacjonarnych. Powyższe powinno przełożyć się na korzyści dla wszystkich uczestników systemu: pacjentów, świadczeniodawców i płatnika.

Dalszych działań AOTMiT oraz NFZ wymaga:
– doprecyzowanie jednoznacznych kryteriów rozliczania świadczeń w ramach trybu ambulatoryjnego, jednodniowego oraz hospitalizacji,
– ustalenie jednolitych i jednoznacznych kryteriów przydzielania współczynnika korygującego;
– rozważenie wprowadzenia mechanizmu regresji/progresji współczynnika korygującego taryfę w zależności od referencyjności ośrodków, a w przypadku niemożności jej ustalenia, od np. struktury realizacji świadczeń i prowadzenia leczenia w trzech trybach (ambulatoryjny, jednodniowy, stacjonarny);

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Świadczenia gwarantowane związane z podaniem chemioterapii. Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń".
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe