Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Refundacja operacji raka prostaty z użyciem robota – projekt rozporządzenia

Źródło: RCL
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 27.01.2022
 
 
Zapewnienie darmowego dostępu do zabiegu leczenia nowotworów gruczołu krokowego z wykorzystaniem systemu robotowego ma na celu projekt rozporządzenia, które opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. Około 14 ośrodków w Polsce mogłoby liczyć na zakontraktowanie takiej procedury.
Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, refundowanie tego świadczenia uzyskało pozytywną opinię AOTMiT. Z analizy doniesień naukowych wynika, że przeprowadzenie zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu z operacjami klasycznymi wykazuje różnice istotne statystycznie w odniesieniu do części pierwszorzędowych punktów końcowych. Ponadto, odnotowano istotne statystycznie różnice na korzyść operacji z zastosowaniem systemu robotowego w odniesieniu do parametrów związanych z czasem trwania operacji, długością pobytu pacjenta w szpitalu oraz występowaniem śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych.

Jak szacuje ustawodawca, wykonywanie takiego świadczenia byłoby możliwe do realizacji docelowo w mniej więcej 14 ośrodkach na terenie Polski, z czego 11 to szpitale publiczne. Z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnione jest robienie rocznie co najmniej 150 prostatektomii radykalnych wspomaganych robotami, aby ta procedura była opłacalna kosztowo.

Zakładając, że w okresie dostosowawczym świadczenie będzie realizowało około 7 ośrodków, a od trzeciego roku funkcjonowania świadczenia gwarantowanego około 14 ośrodków, niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie NFZ w wysokości odpowiednio od 1,5–3,0 mln złotych w pierwszym roku do 12,5–25 mln złotych w kolejnych latach.

Projekt rozporządzenia dostępny na stronie RCL „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.