Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rozsiany półpasiec w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej

Udostępnij:
Półpasiec ma zazwyczaj łagodny przebieg, jednak może być pierwszym objawem przewlekłej choroby lub nowotworów, szczególnie chorób limfoproliferacyjnych. Istotna jest szczegółowa diagnostyka, ponieważ utajona forma może prowadzić do różnych powikłań, nie tylko dermatologicznych, lecz także układowych.
W artykule opisano przypadek półpaśca rozsianego u 73-letniego mężczyzny. Rozsiana forma półpaśca często występuje u pacjentów z wywiadem pierwotnej infekcji VZV (varicella zoster virus) oraz z upośledzoną odpowiedzią immunologiczną i może prowadzić do rozwoju ciężkich powikłań.

Wykwity w przebiegu półpaśca mają zazwyczaj układ jednostronny, jednak u części chorych może dojść do rozwoju postaci rozsianej. Dotyczy to 40% pacjentów immunoniekompetentnych, najczęściej osób starszych, z cukrzycą, nowotworami złośliwymi, po przeszczepieniach narządów, jak również poddawanych chemioterapii. W większości przypadków półpaśca rozsianego zmiany chorobowe początkowo są ograniczone do jednego lub kilku dermatomów i średnio po 4 dniach dochodzi do ich rozsiewu. W nawrotach półpaśca oraz w postaci rozsianej może dochodzić do powikłań, najczęściej w postaci zapalenia płuc, mózgu i wątroby.

Mężczyzna 73-letni, w trakcie diagnostyki przewlekłej białaczki szpikowej, został przyjęty do kliniki dermatologii z powodu licznych pęcherzyków na rumieniowym podłożu, o linijnym układzie, z towarzyszącą neuralgią, które początkowo pojawiły się na lewym ramieniu i przedramieniu. Po kilku dniach zmiany się uogólniły. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały podwyższone stężenia wskaźników stanu zapalnego oraz trombocytopenię. Rozpoznano rozsianą postać półpaśca. Zastosowana terapia przyniosła stopniową poprawę kliniczną. Pacjent został skierowany do dalszej diagnostyki i leczenia hematologicznego.

Pół roku później mężczyzna został przyjęty do kliniki hematologii z powodu ogólnego osłabienia, nocnych potów i utraty masy ciała. W badaniu przedmiotowym stwierdzono powiększone węzły chłonne w pakietach: szyjne, karkowe, nadobojczykowe, podobojczykowe, pachowe, pachwinowe, oraz powiększoną wątrobę i śledzionę. W rozmazie krwi obwodowej widoczne były liczne cienie komórek. Na podstawie limfocytozy krwi obwodowej oraz charakterystycznego immunofenotypu rozpoznano przewlekłą białaczkę limfocytową. Rozpoczęto cykle chemioterapii.

Półpasiec ma zazwyczaj łagodny przebieg, jednak może być pierwszym objawem przewlekłej choroby lub nowotworów, szczególnie chorób limfoproliferacyjnych. Istotna jest szczegółowa diagnostyka, ponieważ utajona forma może prowadzić do różnych powikłań, nie tylko dermatologicznych, lecz także układowych.

Pełna treść artykułu: Dorota Artyszuk, Maciej Rogowski, Anna Baran, Iwona Flisiak. Disseminated herpes zoster in the course of chronic myeloid leukemia. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021; 108: 194-201.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.