Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rządowy projekt kompleksowej opieki nad chorymi na nowotwór piersi

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Autor: Monika Stelmach |Data: 23.05.2022
 
 
Kompleksową opiekę nad chorymi z nowotworami piersi przewidują trzy projekty nowelizacji rozporządzeń ministra zdrowia. Obejmują one ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, lecznictwo szpitalne i rehabilitację.
Jak uzasadniono, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi powodują m.in. wątpliwości interpretacyjne.

Efektem proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego jednolitego modelu kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworów piersi, który będzie opierał się na skoordynowanych działaniach jednego ośrodka, zapewniającego wymaganą infrastrukturę do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach opieki kompleksowej oraz wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, planujący i koordynujący cały proces leczenia.

Autorzy projektu uzasadniają, że idea wprowadzenia ośrodków kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi uzyskała poparcie wielu instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego.

Wśród tych inicjatyw należy wyróżnić rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej, wzywające państwa członkowskie Unii Europejskiej do stworzenia sieci takich ośrodków oraz działania towarzystw naukowych (np. SIS, EUSOMA). Badania wskazują na wysoką efektywność wprowadzenia ośrodków.

Jeśli chcesz ściągnąć dokumenty, kliknij w: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.