Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Seniorzy w onkologicznych badaniach klinicznych

Udostępnij:
Grupą szczególnie narażoną na choroby onkologiczne są osoby w podeszłym wieku. Zaangażowanie seniorów stanowi ogromną wartość nie tylko dla rozwoju badań klinicznych, ale przede wszystkim zwiększa dostęp do nowoczesnych terapii – informuje Agencja Badań Medycznych.
Według przytoczonego przez ABM raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Health at a Glance” wskaźnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jest jednym z najwyższych w krajach OECD (38 wysoko rozwiniętych, demokratycznych państw). Krajowy Rejestr Nowotworów z 2019 r. podaje, że w Polsce żyje około 1,17 mln osób z rozpoznanym nowotworem.

Jak podkreśla ABM, grupą szczególnie narażoną na choroby onkologiczne są osoby w podeszłym wieku. Taki stan rzeczy jest wynikiem procesu starzenia się wszystkich komórek w organizmie, co sprawia, że są one bardziej podatne na transformacje nowotworowe.

– Zaangażowanie seniorów stanowi ogromną wartość nie tylko dla rozwoju badań klinicznych, ale przede wszystkim zwiększa dostęp do nowoczesnych terapii. Biorąc pod uwagę, że osoby w podeszłym wieku są głównymi konsumentami leków oraz to, że żyjemy w dobie starzejącego się społeczeństwa, zaproszenie ich do udziału w badaniach klinicznych wydaje się zupełnie naturalne – czytamy na stronie agencji.

Należy też pamiętać, że badania kliniczne z udziałem jednej grupy wiekowej, np. tylko osób młodych, nie dają pełnej wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz skuteczności danego leku. W końcu każdy organizm się od siebie różni, zwłaszcza młodszy od starszego, a wyniki badań w populacji osób młodszych mogą nie przekładać się na bezpieczeństwo oraz skuteczność działania tej samej substancji u starszych pacjentów. Oczywiście, każda osoba decydująca się na udział w badaniu klinicznym, powinna skonsultować to ze swoim lekarzem.

ABM zwraca też uwagę, że udział osób starszych w badaniach klinicznych jest obarczony pewnymi ograniczeniami. Postępujące zmiany w organizmie, choroby współistniejące, stosowanie wielu leków (ryzyko zaistnienia interakcji) – to tylko kilka z powodów, dla których chcąc zaangażować seniorów do uczestnictwa, niezbędne są pewne modyfikacje standardowego podejścia do projektowania badań. Dotyczą one m.in. adaptacji tradycyjnych kryteriów włączenia i wyłączenia, właściwego przygotowywania oraz przedstawiania informacji o badaniu i formularza świadomej zgody, monitorowania i leczenia ewentualnych zdarzeń niepożądanych.

– Co ważne, sami pacjenci mogą odnieść wiele korzyści z uczestnictwa w badaniu. Obejmują one dostęp do bezpłatnej opieki medycznej świadczonej przez wysokiej klasy specjalistów, systematyczną, szczegółową diagnostykę stanu zdrowia, możliwość wykonania darmowych specjalistycznych testów. Często udział w badaniu to jedyna szansa na skorzystanie z nowoczesnych, innowacyjnych terapii czy bardzo drogich leków, a w efekcie poprawę stanu zdrowia lub ogólnej jakości życia – podkreśla ABM.

Warto pamiętać, że pacjent w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ma prawo otrzymać pełną informację na temat badania, wymaganych procedur medycznych czy wyników testów. W każdej chwili może także zrezygnować z udziału w badaniu bez podania przyczyny.

– Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wziąć udział w onkologicznych badaniach klinicznych, należy porozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym lub lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej na temat badań klinicznych prowadzonych w danym wskazaniu – informuje ABM.

Pomocą służy również internet; wpisując do wyszukiwarki internetowej frazę z nazwą schorzenia oraz „badanie kliniczne” lub korzystając z wyszukiwarek badań klinicznych, można uzyskać dane na temat prowadzonych badań. Tradycyjną metodą jest znalezienie danych ośrodka prowadzącego badania kliniczne i bezpośredni kontakt w celu uzyskania informacji o możliwości zakwalifikowania do badania.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.