Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123rf

Stanowisko towarzystw i konsultantów w sprawie ataków Alivii przeciwko konsultantowi krajowemu

Źródło: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 20.04.2021
 
 
Wyrażono dezaprobatę i zbulwersowanie wobec ataków Fundacji Onkologicznej Alivia wymierzonych w osobę konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego.
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych przekazała pismo dotyczące wspólnego stanowiska Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, konsultantów krajowych w dziedzinach onkologicznych oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie onkologii klinicznej w sprawie postępowania Fundacji Onkologicznej ALIVIA wobec konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego.

W stanowisku czytamy: Zarządy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Grupy Raka Płuca, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii klinicznej, wyrażają dezaprobatę i zbulwersowanie wobec ataków Fundacji
Onkologicznej Alivia wymierzonych w osobę konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego.

Równo rok temu, fundacja publicznie zaatakowała prof. Krzakowskiego za nieujawnienie korespondencji pomiędzy nim a konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie onkologii klinicznej dotyczącymi m.in. przygotowań do zabezpieczenia opieki onkologicznej w obliczu pandemii. Fundacja Alivia złożyła skargę na stanowisko prof. Krzakowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 17 listopada ubiegłego roku uznał, że nie miało miejsca rażące naruszenie prawa, oraz, że konsultant powinien ponownie rozważyć wniosek Fundacji Alivia, co też prof. Krzakowski uczynił, nie zmieniając ostatecznie swojego stanowiska.

Tym samym, rozpowszechnianie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji, jakoby Fundacja Alivia wygrała w sądzie jest absolutnym nadużyciem.

W dalszej części stanowiska jego sygnatariusze podkreślają, że prof. Krzakowski jest osobą, która zrobiła bardzo wiele, o ile nie najwięcej, dla integracji środowiska onkologów klinicznych w Polsce. Przypominają jego wkład we wprowadzenie standardów postępowania, opracowanie wytycznych, przygotowanie podręcznika dla
onkologów i poradników dla pacjentów a także starania zmierzające do zwiększenia dostępności nowoczesnych leków w ramach programów lekowych oraz ratunkowego dostępu do terapii lekowych.

Sygnatariusze zwracają uwagę, że stanowisko Fundacji Alivia jest niezgodne ze stanowiskiem innych organizacji pacjentów onkologicznych w Polsce, które w bezpardonowych atakach Alivii upatrują zagrożenia współpracy pomiędzy nimi a środowiskiem onkologów. Jest to też, jak zauważają stowarzyszenia pacjentów, podważanie zaufania chorych na nowotwory do systemu opieki onkologicznej w Polsce.

W podsumowaniu czytamy: Sygnatariusze niniejszego listu jednoznacznie potępiają destrukcyjne standardy postępowania prezentowane przez Fundację Alivia, które dramatycznie utrudniają dalszą współpracę tej organizacji ze środowiskiem lekarzy onkologów w Polsce.

Sygnatariusze
Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
prof. dr hab. med. Piotr Wysocki
prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki
dr hab. med. Michał Jarząb
dr hab. med. Barbara Radecka
dr med. Maryna Rubach
dr med. Piotr Tomczak
lek Paweł Sobczuk
Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Dr hab. med. Dawid Murawa
Dr hab. med. Wojciech Wysocki
Prof. dr hab. med. Piotr Richter
Prof. dr hab. med. Zbigniew Nowecki
Dr n med. Michał Jankowski
Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska-Wow
Dr hab. med. Agnieszka Czarniecka
Dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
Dr hab. med. Andrzej Rutkowski
Dr hab. med. Zoran Stojcev
Dr hab. med. Marek Zawadzki
Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
dr hab. med. Adam Maciejczyk
prof. dr hab. med. Jacek Fijuth
prof. dr hab. med. Jan Walewski
dr n. med. Aleksandra Łacko
dr n. med. Agata Szulc
dr n. med. Joanna Didkowska
prof. dr hab. med. Stanisław Góźdź
prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki
prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
prof. dr hab. med. Ewa Sierko
Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca
prof dr hab n med Dariusz M. Kowalski
prof dr hab n med Tadeusz Orłowski
prof dr hab n med Paweł Krawczyk
prof dr hab n med Janusz Milanowski
prof nadzw dr hab n med Renata Langfort
dr n med Piotr Rudziński
Zarząd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
prof. dr hab. med. Jacek Fijuth
prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski
prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki
dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler
dr n. med. Łukasz Kuncman
prof. dr hab. med. Adam Maciejczyk
prof. dr hab. med. Rafał Dziadziuszko
prof. dr hab. med. Piotr Milecki
dr hab. n. med Tomasz Rutkowski
dr n .med Krzysztof Konopa
Konsultanci krajowi
Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski – radioterapia onkologiczna
Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski – chirurgia onkologiczna
Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii klinicznej
dr med. Wiesław Bal – województwo śląskie
dr hab. med. Lubomir Bodnar – województwo warmińsko-mazurskie
dr hab. med. Beata Jagielska – województwo mazowieckie
prof. dr hab. med. Bożenna Karczmarek-Borowska - województwo podkarpackie
dr med. Emilia Cisarż – województwo dolnośląskie
dr hab. med. Maria Litwiniuk – województwo wielkopolskie
dr med. Elwira Matuszewska - województwo podlaskie
prof. dr med. Piotr Potemski – województwo łódzkie
dr hab. med. Barbara Radecka - województwo opolskie
dr med. Joanna Streb – województwo małopolskie
dr hab. med. Violetta Sulżyc-Bielicka - województwo lubuskie
dr med. Michał Wiśniewski - województwo kujawsko-pomorski

Poniżej całość stanowiska
Stanowisko
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe