Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Transplantacja mikrobioty jelitowej może poprawić skuteczność immunoterapii u chorych na czerniaka

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Katarzyna Stencel, Medscape
Przeszczep mikrobioty jelitowej (fecal microbiota transplant – FMT) od zdrowych dawców przed immunoterapią anty-PD-1 umożliwiła uzyskanie korzyści klinicznej obejmującej całkowitą odpowiedź, częściową odpowiedź lub stabilizację choroby utrzymującą się 6 miesięcy lub dłużej u 75% pacjentów z zaawansowanym i przerzutowym czerniakiem.
Wyniki pochodzą z małego, jednoramiennego badania fazy 1., z udziałem 20 pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, nieotrzymujących wcześniej terapii anty-PD-1. Mediana wieku wynosiła 75,5 roku, 40% stanowiły kobiety, a u 75% pacjentów stwierdzono typ dziki genu BRAF. U wszystkich pacjentów przeprowadzono transplantację mikrobioty jelitowej od zdrowych dawców 7 dni przed rozpoczęciem terapii anty-PD-1 z użyciem niwolumabu lub pembrolizumabu. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było bezpieczeństwo.

Łącznie 15% pacjentów uzyskało całkowitą odpowiedź, 50% częściową odpowiedź, 15% stabilizację choroby, a u 20% stwierdzono progresję choroby. Łącznie 75% pacjentów uzyskało całkowitą odpowiedź, częściową odpowiedź lub stabilizację choroby, która trwała co najmniej 6 miesięcy. U pacjentów odpowiadających na leczenie stwierdzono zwiększenie liczby szczepów Ruminococcus callidus i innych bakterii w mikrobiomie jelitowym, natomiast u pacjentów nieodpowiadających na leczenie w mikrobiomie stwierdzono zwiększenie ilości m.in. bakterii Catabacter hongkongensis, co wcześniej już uważano za czynnik negatywnie wpływający na odpowiedzi anty-PD-1.

W trakcie FMT nie zaobserwowano toksyczności 3. lub 4. stopnia, a obserwacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania terapii anty-PD-1 były zgodne z wynikami wcześniejszych badań, których pierwszorzędowym punktem końcowym było bezpieczeństwo.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.