Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Trwa Forum Pacjentów Onkologicznych

Redaktor: |Data: 20.06.2022
 
 
– Myślę, że poprzedni rok był rokiem raczej udanym – staraliśmy się kompleksowo zmieniać i ujednolicać programy lekowe, zapewniać ich zgodność z wytycznymi europejskimi. Najbliższe plany to oczywiście projekt listy lipcowej – jest tam kilka technologii z obszaru onkologii – podkreślił podczas briefingu otwierającego Forum Pacjentów Onkologicznych wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.
– Również na wrzesień planujemy kilka technologii hematologicznych i na każdej liście do końca roku będą pojawiać się istotne zmiany – zadeklarował Maciej Miłkowski.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak wskazywał z kolei, że wiele istotnych zmian, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentami onkologicznymi, został niejako „wymuszonych” przez sytuację międzynarodową – w szczególności pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie. – W Ministerstwie Zdrowia, po rozmowach z konsultantami krajowymi i Narodowym Funduszem Zdrowia, zapadła decyzja że leczenie onkologiczne jest tym leczeniem, które trzeba chronić w sposób szczególny – zaznaczył.

Prezes NFZ podkreślił również, że pomimo widocznego ogólnego spadku udzielanych świadczeń w poprzednich latach, to realizacja świadczeń onkologicznych wygląda najlepiej. – Myślę, że relatywnie – w porównaniu z innymi rodzajami i zakresami świadczeń – udało się ochronić pacjentów przed wpływem epidemii – skwitował. W kontekście wojny w Ukrainie wskazał z kolei, że sukcesem było zapewnienie kontynuacji terapii onkologicznej dla osób przybywających zza wschodniej granicy.

Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej oraz Narodowa Strategia Onkologiczna – wnioski i plany na przyszłość
Profesor Adam Maciejczyk zauważył, że choć podsumowanie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej wciąż trwa, to już teraz można wskazać pierwsze efekty:
• duża poprawa w zakresie komunikacji z pacjentem dzięki włączeniu dodatkowych kanałów komunikacji – infolinii, bramek SMS, aplikacji mobilnych, przez które można zgłaszać m.in. numer karty DiLO;
• potrzeba dalszego rozwoju i dopracowania systemu koordynatorów opieki onkologicznej – rozszerzenie zakresu ich działania przynosi widoczne efekty;
• wprowadzenie standaryzowanych ścieżek opieki.

– Realizujemy Narodową Strategię Onkologiczną i w jej ramach za ubiegły rok mniej więcej 60 proc. zadań poszło do przodu – podkreślił w swojej wypowiedzi prof. Piotr Rutkowski, dodając, że choć w jego opinii to trochę za mało, lecz działanie na szerszą skalę uniemożliwiała w 2021 r. sytuacja pandemiczna. Zmiany objęły m.in. proces kształcenia, funkcjonalność i wykorzystanie Internetowego Konta Pacjenta oraz zaangażowanie Agencji Badań Medycznych. Prowadzone są ponadto regularne działania z zakresu zakupu sprzętu w ramach rehabilitacji onkologicznej, wymiany sprzętu do mammografii, radioterapii oraz protez dla dzieci.

W opinii profesora Rutkowskiego najważniejsze zadania, których dotychczas nie udało się zrealizować, to przede wszystkim: wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, akredytacja patomorfologii polskiej, wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjentów. Bolączką pozostaje również niewystarczający poziom profilaktyki onkologicznej.

Profilaktyka i diagnostyka – stałe wyzwanie w oczach pacjentów
Na szczególną rolę profilaktyki oraz właściwej diagnostyki wskazywała również Krystyna Wechmann, prezes Fundacji PKPO. – Profilaktyka i czujność lekarzy to podstawa do wykrycia nowotworu. A nowotwór nie czeka – czas jest niezwykle ważny – przestrzegała prezes, dodając, że wiele wyzwań widocznych jest również w zakresie diagnostyki.

– Nauka jest w stanie wyodrębnić liczne – uzależnione od mutacji – podtypy nowotworu. Jest to wiedza najistotniejsza z perspektywy rozpoczęcia skutecznej terapii, bo daje możliwość zastosowania terapii celowanej zamiast mniej skutecznej i bardziej toksycznej chemioterapii – dodała Krystyna Wechmann, apelując o poprawę dostępu do diagnostyki genomowej i sfinansowanie jej m.in. ze środków Funduszu Medycznego.

Wszyscy uczestnicy podkreślali ponadto niezwykle istotną rolę współpracy wielu środowisk – decydentów, ekspertów klinicznych i organizacji pacjentów dla tworzenia i wprowadzania skutecznych zmian w systemie opieki onkologicznej.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.