SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
W USA po krytycznych publikacjach mediów o opioidach trudności w dostępie do leków
 
Działy: Aktualności
Chorzy na raka mają trudniejszy dostęp do opioidów odkąd media w USA oraz Kanadzie poinformowały o epidemii opioidów, po czym została wprowadzona nowa polityka przepisywania tych leków.
Od końca 2016 roku do maja 2018 roku chorzy na raka doświadczają większych barier w uzyskaniu recepty na opioidy, wynika z nowego opracowania przygotowanego przez American Sieć Amerykańskiego Towarzystwa Raka Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN) oraz Koalicję Jakości Życia Chorych Patient Quality of Life Coalition (PQLC)

Opracowanie koncentrowało się na chorych, którzy przyjmują lub przyjmowali opioidy. Objęło 300 pacjentów oraz osoby po leczeniu jak również 150 pacjentów z innymi poważnymi schorzeniami i 155 chorych z bólem przewlekłym.

Zdaniem ACS, opracowanie pokazuje jak wprowadzone zmiany wpłynęły na dostępność leków. Według opracowania 43 procent chorych na raka przyjmuje opioidy i ten odsetek pozostał bez zmian, ale mniej osób po leczeniu przyjmuje opioidy. Odsetek ten wynosi obecnie 10 procent w porównaniu z 24 procentami w 2016 roku. Tymczasem bariera są trudności w uzyskaniu leków.

Aż 41 procent chorych na raka i osób po leczeniu stwierdza, że nie mogło uzyskać leków, ponieważ apteka nie miała ich zapasu w porównaniu z 16 procentami wskazującymi na ten problem w roku 2016. Nico ponad jedna trzecia wskazuje na to, że farmaceuci zadają pytania dlaczego chory potrzebuje tych leków, 27 procent wskazuje, że aż 27 procent farmaceutów nie zrealizowałoby recepty nawet, gdyby lek był dostępny w aptece, co oznacza wzrost o 15 procent w porównaniu z rokiem 2016.

Jedna trzecia respondentów wskazuje, że ich ubezpieczyciel nie pokryłby wydatków związanych z przepisaniem opioidów, co oznacza wzrost o 19 procent. Jedna czwarta do jednej trzeciej wskazuje na jeszcze inne bariery, w tym limitowanie realizacji recept w jednej aptece.

ACS CAN opublikowały dane ponieważ ustawami dotyczącymi opioidów ma zająć się Kongres. Zdaniem adwokatów pacjentów, opracowanie wskazuje, że niektóre działania polityczne już mające miejsce mogą przynosić skutki uboczne dla tych, którzy leków potrzebują.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe