Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wczesna diagnostyka raka stercza – powstanie program badań przesiewowych

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich
Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że poprawa sytuacji pacjentów z rakiem prostaty powinna zostać uznana za priorytet w polityce zdrowotnej państwa. Tym samym FPP opracuje i zarekomenduje do wdrożenia odpowiedni model skriningu w kierunku raka gruczołu krokowego.
Niezwykle istotne znaczenie ma również odpowiednia współpraca specjalistów. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) rozpoczęła ogólnopolską debatę, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, towarzystw naukowych oraz organizacji pacjentów.

Jednym z celów debaty jest uzyskanie jak najszerszej perspektywy oraz zestawienie różnych punktów widzenia na konieczne zmiany w tym obszarze. Efektem projektu będzie opracowanie rozwiązań systemowych oraz rekomendacji działań mających poprawić sytuację polskich pacjentów z nowotworem prostaty.

Rak gruczołu krokowego stanowi coraz większe wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Rak gruczołu krokowego w 2019 roku odpowiadał za 20,6 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe wśród polskich mężczyzn. W tym samym roku był też powodem 10,3 proc. zgonów z przyczyn nowotworowych u mężczyzn. Spośród wszystkich chorób nowotworowych dotykających mężczyzn w Polsce rak prostaty jest jedynym, który wyróżnia się znaczącą dynamiką wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności. Jak zauważył Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący FPP, otwierając obrady, rak gruczołu krokowego powinien być traktowany priorytetowo z punktu widzenia polskiego systemu ochrony zdrowia.

– Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich chcemy podjąć dyskusję na różne tematy dotyczące sektora ochrony zdrowia, jego finansowania, a także polityk publicznych w kluczowych obszarach. Ważnym tematem dla nas są najczęściej występujące nowotwory. Takim obszarem jest z pewnością rak prostaty – nasze analizy wskazują, że stanowi on istotne wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia i wymaga nadania mu priorytetu. Rozpoczynając tę dyskusję, chcielibyśmy wypracować elementy strategiczne, drogowskazy czy też mapę zdrowotną dla poprawy opieki nad chorymi z rakiem gruczołu krokowego. Federacja zobowiązuje się do wspierania Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji publicznych we wdrażaniu zmian jako partner społeczny i organizacja pracodawców – zapowiedział Arkadiusz Pączka.

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski podczas debaty omówił zmiany, jakie zaszły w tym obszarze w ostatnim czasie, m.in. o wprowadzeniu wcześniejszej linii leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów. – Przez ostatnie dwa lata mamy także bardzo dużo istotnych zmian w kryteriach kwalifikacji do programu lekowego. Całkowicie zmieniła się praktyka lekarzy – stwierdził wiceminister. Jak dodał, należy jednak spodziewać się dalszych zmian.

– Jeśli chodzi o punkt widzenia urologa, to opieka nad pacjentem z rakiem gruczołu krokowego musi opierać się na współpracy onkologów z urologami. Niezwykle ważne jest także ustalenie wspólnego frontu leczenia. Na tym etapie leczenie raka prostaty jest skomplikowane. Trzeba się wspólnie zastanowić nad najlepszą ścieżką terapeutyczną w każdym konkretnym przypadku – powiedział prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Debata pozwoliła również ocenić możliwości, jakie daje rozwój programu „Profilaktyka 40+”, oraz dostępność do nowoczesnych – nielekowych i lekowych – technologii medycznych oraz promocji skutecznych i bezpiecznych metod leczenia chirurgicznego.

– W naszej codziennej pracy obserwujemy, że coraz więcej pacjentów z nowotworami prostaty szuka pomocy. Również ich bliscy, bo towarzyszą im rodziny, często poszukują informacji w internecie, ośrodkach, fundacjach. Mam nadzieję, że rak prostaty wychodzi z ukrycia, przestaje być chorobą podlegającą wieloletniemu tabu. Dlatego też kolejny rok kontynuujemy kampanię ProstaTaHistoria – powiedziała Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Efektem debaty będzie przygotowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich dokument kierunkowy – „mapa drogowa” – uwzględniający niezbędne działania, mające na celu poprawę skuteczności opieki nad pacjentami z rakiem gruczołu krokowego w Polsce. Dokument zostanie zaprezentowany we wrześniu br.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.