Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ terapii ruchowej na zmęczenie związane z nowotworem u dzieci

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 25.11.2021
 
 
Terapia ruchowa jest skuteczna w zmniejszaniu zmęczenia związanego z nowotworem u dzieci poddanych przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Redukcja zmęczenia poprawia jakość życia dzieci i umożliwia lepsze funkcjonowanie w szkole. Terapia ruchowa powinna być podjęta wcześnie po przeprowadzeniu procedury i kontynuowana po wypisie ze szpitala.
Zmęczenie jest uważane za jeden najbardziej uciążliwych objawów chorób hematologicznych i onkologicznych. W onkologii dziecięcej często stosuje się terapię ruchową, ale nie ma wystarczających dowodów na jej skuteczność u dzieci poddawanych przeszczepianiu komórek macierzystych. Autorzy badania przeprowadzonego w ośrodku we Frankfurcie (Stem Cell Transplantation Centre of the Department of Paediatric and Adolescent Medicine of the Goethe University Hospital) oceniali pływ ustrukturyzowanej terapii ruchowej na zmęczenie związane z chorobą nowotworową podczas przeszczepiania komórek macierzystych i po tej procedurze.

W jednoośrodkowym badaniu z randomizacją porównano efekt terapii ruchowej (grupa interwencyjna) z efektem technik relaksacji (grupa kontrolna). Do badania zostało włączonych 72 dzieci przed przeszczepieniem komórek macierzystych, które losowo podzielono na dwie grupy. W jednej stosowano terapię ruchową podczas pobytu w szpitalu i po nim, druga stanowiła grupę kontrolną. Ogółem w pierwszej fazie oceniono 47 hospitalizowanych dzieci w wieku 6–18 lat: 21 w grupie interwencyjnej i 26 w grupie kontrolnej. Nasilenie zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej przed i po terapii oceniano na podstawie PedsQL 3.0 Multidimensional Fatigue Scale.

U wszystkich pacjentów podczas pobytu w szpitalu doszło do nasilenia zmęczenia. W trybie ambulatoryjnym obserwowano 23 dzieci, które kontynuowały lub rozpoczęły w tym czasie terapię ruchową. Wykazano u nich znaczną poprawę w ciągu 3 i 6 miesięcy (faza druga) po wypisaniu ze szpitala (całkowity wynik zmęczenia: p < 0,001, ogólne zmęczenie: p = 0,002 , zmęczenie podczas snu i odpoczynku: p < 0,001).

Po wypisie ze szpitala dzieci objęte terapią ruchową osiągnęły lepszą kondycję fizyczną. Nie wykazano pozytywnego wpływu terapii ruchowej w trakcie hospitalizacji na zmęczenie związane z chorobą nowotworową.

Istotne zmniejszenie zmęczenia po wypisie ze szpitala pokazuje, jak ważna może być terapia ruchowa dla dzieci z chorobą nowotworową po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Redukcja zmęczenia pozwala na udział w zajęciach sportowych, poprawia jakość życia i umożliwia lepsze funkcjonowanie w szkole. Terapia ruchowa jest skuteczna w rehabilitacji ambulatoryjnej, dlatego jest zalecana w celu zmniejszenia zmęczenia związanego z nowotworem. Powinna być podjęta wcześnie po przeprowadzeniu procedury przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych i kontynuowana po wypisie ze szpitala.

Pełna treść artykułu: Michael W. Jung, Susanne Wallek, Anna Senn-Malashonak, Patric Schubert, Klaus Siegler, Andreas Rosenhagen, Winfried Banzer, Peter Bade. Effects of a structured exercise therapy on cancer-related fatigue during and after paediatric stem cell transplantation: a randomized controlled trial. Physiother Quart 2021; 29 (3): 76-85.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.