Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wyniki badania ALLIANCE – resekcja klinowa możliwa u chorych z rakiem płuca nieprzekraczającym 2 cm

Źródło: Katarzyna Stencel, WCLC 2022
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 15.09.2022
 
 
Wyniki badania klinicznego ALLIANCE pokazały, że u chorych na NDRP z guzami wielkości do 2 cm położonymi obwodowo, u których patologicznie potwierdzono brak przerzutów w węzłach chłonnych wnękowych i śródpiersiowych, resekcja klinowa guza nie wiąże się z gorszymi wynikami niż lobektomia.
Standardem leczenia chirurgicznego niedrobnokomórkowego raka płuca jest obecnie lobektomia (usunięcie płata płuca). Zwiększona częstość wykrywania niewielkich guzów położonych obwodowo spowodowała ponowne zainteresowanie resekcjami klinowymi w porównaniu ze standardową lobektomią.

Badanie kliniczne ALLIANCE (CALGB140503) jest wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniem III fazy (non-inferiority). Do badania włączano chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu klinicznego zaawansowania T1aN0 i guzem wielkości 2 cm lub mniejszym. Chorych losowo przydzielano do ramienia, w którym wykonywano resekcję klinową, lub do ramienia z lobektomią. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas wolny od choroby (disease free survival – DFS). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas przeżycia całkowitego (overall survival – OS) oraz różnice w funkcjonowaniu układu oddechowego po 6 miesiącach od zabiegu chirurgicznego.

Do badania od czerwca 2007 do marca 2017 roku włączono 1080 chorych w stopniu zaawansowania IA. Śródoperacyjnym kryterium włączenia do badania było potwierdzenie patologiczne nieobecności przerzutów w stacjach od 10 do 2 węzłów chłonnych śródpiersiowych. Chorych spełniających to kryterium losowo przydzielono do ramienia z lobektomią (n = 357) lub resekcją klinową (n = 340). Czynnikami stratyfikacyjnymi w badaniu były wielkość guza, palenie tytoniu oraz rozpoznanie histopatologiczne.

Po 30 i 90 dniach śmiertelność wynosiła 1,1% i 1,7% w ramieniu z lobektomią oraz 0,6% i 1,2% w ramieniu z resekcją klinową. Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 7 lat HR dla DFS wynosił 0,999 (95% CI 0,784–1,272), a dla OS HR wynosił 0,930 (95% CI 0,695–1,243). Odsetek chorych, u których nie stwierdzono nawrotu choroby po 5 latach obserwacji, wynosił 63,9% i 64,3% odpowiednio w ramieniu z resekcją klinową i lobektomią.

Badanie zaprezentowano podczas tegorocznego Kongresu Raka Płuca (World Conference on Lung Cancer – WCLC), który odbył się od 6 do 9 września w Wiedniu w trakcie sesji plenarnej.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.