Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zagłębiowskie Centrum Onkologii z kontraktem na świadczenia KON-Pierś

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: PAP
Zagłębiowskie Centrum Onkologii uzyskało w lutym br. kontrakt NFZ na realizację świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś). Tym samym zapewni opiekę w ramach ośrodka raka piersi (Breast Cancer Unit – BCU).
O uzyskanym kontrakcie Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie poinformowała 6 lutego kierownik działu jakości i akredytacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii – Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Cina. To jedna z pięciu placówek w woj. śląskim spełniających kryteria systemu BCU.

Jak zaznaczyła, kompleksowa opieka w ramach BCU zakłada szeroką diagnostykę i indywidualny dobór terapii – ze względu na różny przebieg choroby u poszczególnych pacjentów, a także sprawną koordynację wszystkich procedur, współpracę medyków i niezbędną infrastrukturę w obrębie jednej placówki. Od tego w znacznym stopniu zależy powodzenie leczenia.

– To powód do ogromnej dumy, ponieważ uzyskaliśmy finansowanie, które zapewni jeszcze skuteczniejsze leczenie pacjentów chorych na nowotwór złośliwy piersi – powiedziała, cytowana przez Katarzynę Cinę, p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Marzena Kula.

– Posiadając taki ośrodek, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie osiągnąć cele w postaci trafnej diagnozy, wyboru odpowiedniej metody leczenia, a także obserwacji i rehabilitacji pacjenta, a to wszystko pod naszym ciągłym nadzorem. Grupa specjalistów kilku dziedzin daje gwarancję szerokiego spojrzenia na chorobę, a efektywna koordynacja pozwala pacjentowi płynnie poruszać się miedzy etapami leczenia – wyjaśniła Marzena Kula.

Opiekę nad pacjentami w ramach BCU sprawuje zespół specjalistów, składający się z chirurgów, onkologów, radioterapeutów, radiologów, psychologów oraz fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych niezbędnych osób. Zapewniony jest także dostęp do badań laboratoryjnych, genetycznych i histopatologicznych, a nad wszystkim czuwają koordynatorzy.

Przedstawiciele ZCO wyjaśniają, że program BCU przewiduje objęcie chorej opieką dwóch koordynatorów – merytorycznego i organizacyjnego – czuwających nad kompleksowością indywidualnego podejścia do pacjentki. Dzięki temu pacjentka otrzymuje rzetelne informacje dotyczące etapów diagnostyki i leczenia, niezbędne konsultacje, kompleksową rehabilitację i poprawny nadzór nad etapami leczenia.

Celem tworzenia BCU jest poprawa skuteczności leczenia, a także jego standardu i jakości. Sposób, w jaki funkcjonuje ośrodek, skraca ścieżkę procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Pacjent może mieć dostęp do leków w ramach programów lekowych finansowanych przez NFZ. Do poradni onkologicznej nie jest konieczne skierowanie – do BCU można zwrócić się w każdej chwili.

Jak przypomniał lekarz naczelny i kierownik oddziału chirurgii onkologicznej ZCO Janusz Sznajder, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej jeden BCU powinien przypadać na każde pół miliona mieszkańców, co w Polsce powinno przekładać się na 70–80 ośrodków tego typu.

– Niestety nadal mamy ich o wiele za mało, dlatego cieszymy się, że dołączamy do garstki jednostek prowadzących nowoczesną i interdyscyplinarną opiekę nad pacjentami z rakiem piersi. A tych pacjentów ciągle przybywa, rocznie to niemal 25 tys. W Polsce stale rośnie zachorowalność na tę chorobę, więc będziemy dążyć do tego, aby jak najlepiej zaopiekować się pacjentami, odpowiednio wcześnie postawić rozpoznanie i wdrożyć skuteczne leczenie, spełniając międzynarodowe standardy – wskazał Janusz Sznajder.

BCU w Polsce zostały powołane rozporządzeniem ministra zdrowia, które weszło w życie 1 października 2019 r. Ustala ono zakres i zasady realizacji świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami z nowotworem piersi.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.