Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zmiany zasad finansowania endoprotez oraz monitorowania minimalnej choroby resztkowej

Źródło: KCL
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 22.11.2021
 
 
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zapisy dotyczą przedłużenia finansowania endoprotez oraz monitorowania minimalnej choroby resztkowej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i ostrej białaczki szpikowej (AML).
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że zarówno zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości, jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej początkowo były finansowane z budżetu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Natomiast od lutego 2020 r. są finansowane z budżetu Narodowej Strategii Onkologicznej. Z uwagi, iż finansowanie tych zadań z zakresu onkologii dziecięcej w ramach NSO kończy się 31 grudnia 2021 r., konieczne jest wyodrębnienie powyższych świadczeń w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego od 1 stycznia 2022 r. Celem jest zachowanie ciągłości ich udzielania i objęcie finansowaniem ze środków NFZ.

Jak tłumaczy resort zdrowia, leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia ma na celu poprawę wyników leczenia i jakości życia przez ograniczenie niepełnosprawności u dzieci z nowotworami układu kostno-mięśniowego. Dlatego ważne jest zapewnienie dostępu do mniej okaleczającego postępowania chirurgicznego – z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych. Takie postępowanie jest najkorzystniejszą formą rekonstrukcji po rozległych wycięciach nowotworu złośliwego kości, wymagających dalszego stosowania chemioterapii
wielolekowej. .

Natomiast wprowadzenie świadczenia „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci” ma na celu poprawę wyników leczenia dzieci z ostrymi białaczkami przez zastosowanie bardziej intensywnego leczenia u dzieci z cechami niekorzystnymi rokowniczo oraz przez zredukowanie intensywności chemioterapii u dzieci, u których z dużą
wiarygodnością można wykluczyć obecność cech niekorzystnych rokowniczo.

W Polsce białaczkę rozpoznaje się u ok. 260 dzieci rocznie, w tym średnio w 210 przypadkach stwierdzana jest ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), natomiast rozpoznanie ostrej białaczki szpikowej (AML) stawiane jest u 50-60 dzieci rocznie.

W celu osiągnięcia poprawy wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ang. acute lymphoblastic leukemia, ALL) i ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML), konieczne jest wykorzystanie strategii postępowania opartej na ocenie minimalnej choroby resztkowej, oznaczanej równocześnie przy pomocy metody cytofluorometrycznej i technik molekularnych. Takie postępowanie daje szansę na zmniejszenie toksyczności i redukcję kosztów leczenia białaczki u dzieci.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. pdf.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.