Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Znaczenie jakości życia chorych leczonych onkologicznie jest niedoceniane

Źródło: Polska Liga Walki z Rakiem, DOI: 1001/jamaoncol.2022.0864.
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 11.08.2022
 
 
Leczenie chorych na rozsiane nowotwory ma na celu nie tylko wydłużenie życia, lecz także poprawę jego jakości. W badaniu opublikowanym w „JAMA Oncology” poruszono problem niedoceniania znaczenia jakości życia chorych na nowotwory leczonych w ramach badań klinicznych.
W pracy uwzględniono 45 badań klinicznych trzeciej fazy, w których łącznie wzięło udział ponad 24 tys. chorych. Poprawę jakości życia odnotowano jedynie w 24 proc. badań.

Poprawa jakości życia często była związana z wydłużeniem całkowitego czasu przeżycia. Takiej zależności nie zauważono dla badań wykazujących wydłużenie czasu wolnego od progresji nowotworu. Zauważono, że wśród leków obniżających jakość życia aż 50 proc. stanowiły terapie celowane, podczas gdy wśród leków poprawiających jakość życia 55 proc. stanowiła immunoterapia.

Autorzy pracy podkreślają, że jakość życia jest bardzo istotna dla chorych leczonych paliatywnie, a świadomość jej pogorszenia może mieć istotny wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu bądź rezygnacji z leczenia onkologicznego. W związku z tym autorzy zachęcają do bardziej intensywnego monitorowania tego aspektu w ramach badań klinicznych.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.