Specjalizacje, Kategorie, Działy

Związek między poziomem 25-hydroksywitaminy D w surowicy a gruczolakorakiem żołądka

Udostępnij:
Udowodniono, że witamina D ma właściwości przeciwnowotworowe, ale jej rola w raku żołądka jest niejednoznaczna. W jednoośrodkowym, prospektywnym badaniu stwierdzono, że niedobór witaminy D jest związany z występowaniem gruczolakoraka żołądka i koreluje z nasileniem choroby.
Witamina D ma potwierdzone właściwości przeciwnowotworowe. Chociaż udowodniono jej profilaktyczne działanie w nowotworach, rola 25-hydroksywitaminy D w raku żołądka jest niejednoznaczna. Celem badania była ocena niedoboru witaminy D u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka i jego związku z charakterystyką choroby.

Przeprowadzono jednoośrodkowe, prospektywne badanie przekrojowe od lutego 2017 r. do grudnia 2018 r. Oszacowano poziom 25-hydroksywitaminy D w surowicy 94 pacjentów z gruczolakorakiem żołądka i 94 zdrowych osób z grupy kontrolnej, dobranych pod względem wieku i płci. W grupie chorych na gruczolakoraka żołądka analizowano poziom witaminy D i cechy choroby, takie jak zaawansowanie według klasyfikacji TNM, stopień zaawansowania guza, stadium kliniczne. Uwzględniono także dane demograficzne pacjentów.

Poziom witaminy D u chorych (13,83 ±5,97 ng/ml) był istotnie niższy (p < 0,0001) niż w grupie kontrolnej (29,15 ±4,13 ng/ml). Niedobór witaminy D odnotowano w 88% przypadków w grupie osób z gruczolakorakiem żołądka i w 3% w grupie kontrolnej. Wśród chorych na raka żołądka stwierdzono istotną odwrotną korelację między wiekiem, stadium T i stanem klinicznym a poziomem witaminy D. Pacjenci z przerzutami odległymi i pacjenci z bólem mieli istotnie niższy poziom witaminy D w porównaniu z pacjentami bez przerzutów odległych i bez bólu. Inne badane parametry nie miały istotnego związku z poziomem witaminy D.

Niedobór witaminy D jest związany z występowaniem gruczolakoraka żołądka i koreluje z nasileniem choroby, jednak aby ustalić związek przyczynowy i zbadać korzystny wpływ witaminy D na raka żołądka, potrzebne są dalsze badania.

Pełna treść artykułu: Arulraj Kevin, Amaranathan Anandhi, Subitha Lakshminarayanan, Sathasivam Sureshkumar, Sadishkumar Kamalanathan. Association between serum 25-hydroxy vitamin D level and gastric adenocarcinoma – a cross sectional study
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.