Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Apel o pilną zmianę systemu refundacji

Udostępnij:
Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia po raz kolejny apelują do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o modyfikację systemu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez zdjęcie z lekarzy (i innych osób uprawnionych) obowiązku określania na receptach poziomu odpłatności.
– Dobrą okazją do takiej zmiany będzie przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy wprowadzającej darmowe leki dla osób powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia – podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Według lekarzy PPOZ obecny system refundacji, nakładający na kadrę medyczną obowiązek określania poziomu odpłatności, zakłóca płynność udzielania świadczeń medycznych.

– Weryfikacja poziomów opłatności jest czasochłonna, co w sytuacji niedoboru kadry jednoznacznie przemawia za rezygnacją z tego obowiązku. Skomplikowany system poziomów refundacji sprzyja także pomyłkom – kosztownym tak dla budżetu państwa, jak i dla świadczeniodawców. Dodatkowo system ten powoduje liczne napięcia na linii pacjent – kadra medyczna, co podważa zaufanie do polskiego systemu ochrony zdrowia – uzasadnia Bożena Janicka.

Jedynym wyjściem z trudnej dla wszystkich stron sytuacji jest zmiana systemu refundacji, która wymagałaby w szczególności nowelizacji art. 45 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 96a ust. 8 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, art. 48 ust. 7–7b ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, § 31 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niektórych innych ustaw dotyczących niebędących lekarzami osób uprawnionych do wystawiania recept oraz stosownych zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lekarze PPOZ w piśmie wystosowanym do ministra zdrowia zaznaczają, że są w gotowości do uczestniczenia w przygotowaniu stosownych nowelizacji.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.